Audio Al Quran Beserta Terjemahan

Listen to Quran

07 Mac 2010

Bab I : B. Jahbulon (Jah-bul-on)

Anti-Kristian adalah fahaman Yahudi

Banyak penafsiran tentang erti Jahbulon, walaupun mereka sepakat bahawa Jahbulon adalah bentuk lain dari Tuhan dengan fungsinya seperti juga "Triniti".

Jah berasal dari bahasa Kaldea ertinya 'Tuhan' dan di dalam bahasa Yahudi bererti 'kehendak Tuhan yang tidak terbatas kehendak-Nya'. Kata jah menunjukkan kekuatan yang nyata, harapan masa depan, dan sifat abadi (external existence of the most high).

Bul berasal dari bahasa Syiria ertinya 'Tuhan yang mutlak disembah kerana mempunyai kekuatan dalam segala keadaan'.

On diambil dari kebiasaan masyarakat Mesir kuno, yang ertinya 'bapa kami yang berada di syurga'. Sehingga gabungan dari ketiga komponen bahasa tersebut, Jah-bul-on adalah 'Tuhan yang Mahakuasa dalam segala hal, yang patut disembah kerana kekuasaannya tersebut'.

Akan tetapi, ditafsirkan pula bahwa jah ertinya 'yahweh'. Bul berasal dari 'baal' dan on mempunyai makna sama dengan Osiris (dewa Mesir kuno). Jadi, Jahbulon adalah gabungan kata antara: yahweh, baal, dan Osiris yang juga merupakan kekuatan dari Tuhan Jehovah.

Kelompok bahasa dari gereja Inggeris menyimpulkan penelitiannya bahawa Jahbulon berasal dari tiga huruf alphabet Yahudi, iaitu a-b-l yang disusun dalam segitiga piramid (Fir'aun), al-Bal ertinya 'Tuhan Bapa' dan Lab Bal artinya 'roh Tuhan' (spirit Lord).

Seluruh nafas Jahbulon adalah sifatnya Jehovah yang harus diimani dan diyakini oleh para pengikut agama Jehovah tersebut -- mereka menyebutnya sebagai "saksi Jehovah" (Jehovah witnesses). Gerakan saksi Jehovah semakin pesat dan menjadi pesaing baru dalam dunia Kristiansasi, khususnya saingan Gereja Katholik Roma. Mengingatkan bahawa fahaman Iluminasi sangat antidogma dan Kerajaan Rome yang dianggapnya tirani dan kukubesi, serta menyesatkan ajaran Kristian yang sebenarnya (anti-Christ).

Bersambung ....

Al Quran

Panduan dan Petunjuk Utama Bagi Orang-Orang Yang Beriman

Mengenai Saya

Foto saya
Ipoh, Perak, Malaysia
aku, insan kerdil yang selalu berdosa. namun aku sentiasa mengharapkan keampunan dan keredhaan Allah .... Saya berketurunan Jawa tapi bukan PTI yaaa... saya lahir dan dibesarkan di Malaysia ....