Audio Al Quran Beserta Terjemahan

Listen to Quran

18 September 2010

Bab 1 : E. Abad Aquarius

Sebelum memasuki orde dunia baru yang bersifat menyeluruh, umat manusia akan memasuki abad aquarius yang merupakan waktu transisi, sebagaimana dinukilkan di dalam Bibel:
"Ketahuilah, apabila kamu memasuki kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air (aquarius). Ikutlah dia ke dalam rumah yang dimasukinya." (Lukas 22:10).

Para Iluminati menafsirkan ayat tersebut sebagai pertanda suatu zaman, di mana para anggota freemason mesti aktif mencurahkan pencerahan kepada umat manusia, melakukan berbagai reformasi di segala bidang menuju kepada satu arah pandangan umat manusia. Peradaban dunia baru akan dihantarkan oleh Iluminati dengan bantuan berbagai organisasi yang dikendalikannya akan membimbing umat manusia untuk memasuki altar atau sinagog (tempat ibadah orang Yahudi, ed.) si pembawa kendi. Dengan air suci dari kendi itu, umat manusia akan dicerahkan dan disedarkan bahawa mereka adalah manusia yang satu (homeo universaliti). David Spangler merupakan tokoh yang sangat aktif memperkenalkan "warga negara planet" (planetary citizen).

Mereka mengakui bahawa tentangan terbesar dalam abad aquarius adalah adanya konflik, fitnah dan tentangan dari agama-agama, serta mereka yang masih menginginkan status quo kekuasaannya. Mereka inilah yang menjadi sasaran reformasi kaum Iluminasi agar mengenal pintu pencerahan (enlightement). Prof. Malan mengakui hal tersebut dan berkata:
"Tentangan terbesar saat ini (abad aquarius) adalah mereka yang masih menginginkan atau berpegang teguh pada status quo (the big challenge of our time is to convince those people who still cling to the old order)."

Akan bersambung pada tajuk yang sama ....

07 September 2010

"novus ordo seclorum" yang tertera pada wang kertas Amerika Syarikat

 Sambungan dari tajukBab 1 : D. Satu Dunia Baru (New World Order)Pada tahun 1875, Helena Petrovna Blavatsky pembangun dan pelopor masyarakat Theosophyst 15 NewYork mengembangkan "gerakan abad baru". Blavatsky mengaku telah mendapatkan wahyu dan mempunyai kekuatan mistik untuk meyakinkan masyarakat. Dia mengaku sebagai medium dari kekuatan supernatural (ghaib). Untuk memperkenalkan ajarannya, dia mengarang buku ISIS Unveiled tahun 1877 yang diantaranya meyakinkan pembacanya bahawa syaitan dan Jehovah adalah satu identiti yang baik dengan menyerukan umat manusia menuju satu agama, satu pemerintahan, dan satu tuhan. Pada tahun 1879, Blavatsky mengarang buku yang lebih terperinci berjudul The Secret Doctrine dengan memaparkan bahawa tuhan semua manusia adalah Jehovah (Jhvh atau dajjal) yang identitikan syaitan, sebagaimana tertulis dalam Bibel.

Keyakinan mereka terhadap matahari, bintang, dan astronomi memberikan warna yang sangat kental terhadap sistem keyakinan kaum freemason. Jesus Christ adalah Tuhan yang unik, sehingga Jesus Christ yang asli, bukanlah Jesus, melainkan Lucifer yang mempunyai "roh" dari Tuhan dengan membawa misi menjadikan "satu dunia baru" (novus ordo seclorum).

Dengan terwujudnya dunia baru maka seluruh kekuatan terpusat dalam satu garis komando atau dibawah kawalan dan arahan Iluminati. Iaitu, dunia yang satu, tanpa batas, tanpa fanatisme kebangsaan mahupun agama mesti dijadikan summum bonum (tujuan tertinggi) serta pemikiran peradaban termoden masa depan. Ferguson berkata, "Bumi ini adalah tanpa batas negara." (The whole earth is boarderless country).

Prof. J. S. Malan --dari North University Capetown dan seorang ahli ekonomi dari Universitas Sao Paolo -- mempertegaskan "misi abad baru" kehidupan, ia mengatakan bahawa kuartal terakhir abad 20 merupakan awal kebangkitan gerakan dunia baru yang sudah direncanakan. Saat itu merupakan keadaan  kondusif untuk memperkenalkan ajaran Iluminati tentang "kehidupan abad baru" dengan mendukung gerakan kemanusiaan, kemerdekaan, dan sosialisme. Sebagai kesimpulannya, mereka mesti berusaha mengikis rasa nasionalisme serta agama Kristiann fundamental atau kebangsawanan.

Tamat sudah tajuk  Bab 1 : D. Satu Dunia Baru (New World Order)Sehingga berjumpa lagi pada tajuk Abad Aquarius pada masa yang akan datang, InsyaAllah ....

Al Quran

Panduan dan Petunjuk Utama Bagi Orang-Orang Yang Beriman

Mengenai Saya

Foto saya
Ipoh, Perak, Malaysia
aku, insan kerdil yang selalu berdosa. namun aku sentiasa mengharapkan keampunan dan keredhaan Allah .... Saya berketurunan Jawa tapi bukan PTI yaaa... saya lahir dan dibesarkan di Malaysia ....