Audio Al Quran Beserta Terjemahan

Listen to Quran

15 Disember 2010

Bab 1 : G. Lembaga Kewangan(The Finance and Funds)

Untuk mewujudkan impian mereka, pada tahun 1999 ini, seluruh wilayah belahan bumi sudah dikuasai oleh jaringan kekuasaan Iblis Lucifer. Semua umat manusia harus memandang pada satu arah, iaitu kekuatan mata wang, sebagaimana yang dilambangkan oleh mata wang satu dolar Amerika -- novus ordo seclorum. Seluruh struktur perekonomian global telah dikuasai oleh kaum Iluminati, gerakan World Bank dan IMF telah menjadi "dewa Lucifer" yang akan menyelamatkan umat manusia sekaligus menguasainya dengan jaringan kekuasaan ekonomi dengan matawang tersebut.


Hal ini sesuai dengan ucapan Prof. J.S. Malan, seorang ahli ekonomi dari Universiti Sao Paolo yang mengatakan:

"Setiap bangsa akan menanggung hutang yang berat dan mereka tidak akan mampu membayarnya, sehingga mereka harus menebusnya hingga menjadi sebagai hamba yang setia dan patuh terhadap perintah. Kekuatan IMF sangat hebat sehingga tidak akan ada satu negara pun yang mampu mendapatkan satu sen pun, kecuali atas persetujuan atau arahan dari IMF"

Kekuasaan IMF adalah usaha tangan dari gerakan zionis yang merupakan perwujudan dari perintah Tuhan, "Orang kaya menguasai orang miskin yang berhutang menjadi hamba dari yang memberi hutang. " (Amsal 22:7).

Mereka mesti menguasai seluruh ladang kerana kelaparan yang bakal ditanggung oleh bangsa-bangsa di muka bumi. Kaum zionis akan menjadikan seluruh bangsa merangkak dan mengemis kepada kekuasaannya (Kejadian 47: 13-20).

Sikap tamak dan memakan harta secara batil ini telah diingatkan Allah kepada orang-orang beriman agar tidak mencontoh dan mengikuti sikap kaum Yahudi dan Nasrani tersebut, sebagaimana fiman-Nya:

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalangi-halangi (manusia) dari jalan Allah...." (at-Taubah: 34)

۞ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ .... ﴿٣٤﴾ 
"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak di antara pendita-pendita dan ahli-ahli agama (Yahudi dan Nasrani) memakan harta orang ramai dengan cara yang salah dan mereka menghalangi (manusia) dari jalan Allah (agama Islam)." (QS At Taubah : 34)

04 Disember 2010

1999


Mereka menafsirkan segala sesuatu menurut rencana-rencana pendirian satu pemerintahan. Walaupun begitu, kalangan agama Kristian lainnya mempunyai pertentangan, bahkan menolak penafsiran kaum iluminati atau agama Kristian Jehovah yang menurutnya tidak berdasar atau bersifat subjektif:

Buku Novus Ordo Seclorum yang dikarang Adam Weishaupt selesai dikarang pada tarikh 1 Mei 1776 dan juga menjadi tarikh perayaan lahirnya Komunis, yang mereka anggap telah diberkati Tuhan. Terbukti bahawa komponen bilangan dari tarikh bulan dan tahun tersebut secara sengaja mengandungi the Beast 666.

Bagi kaum Iluminati segala sesuatu yang ada di muka bumi ini selalu saling berkaitan dan mempunyai makna terhadap ajaran Iblis atau Lucifer, dan the Beast 666. Tidak ada satu kegiatan pun kecuali rencana daripada "kebangkitan" dari Lucifer sebagai utusan dari kosmik Kristianisasi yang di pimpin oleh Tuhan Jehovah. Setiap warga dunia mesti menjadi saksi Jehovah, bersatu dalam satu kehidupan, cinta, dan kebebasan (life, love, and liberty).

Tahun 1999 merupakan "tahun syaitan". Pada tahun tersebut, kerosakan dan huru-hara akan timbul dari belahan bumi bahagian timur Bila 1999 dibaca dari kanan ke kiri maka menjadi 666 dan 1.20 Mereka meramalkan bahawa tahun 1999 bererti tahun kekuasaan the Beast 666 yang berusaha untuk menegakkan "satu kekuasaan" (uno universum) dan sekaligus sebagai jambatan untuk menuju tahun kembalinya: kekuasaan Israel di muka bumi, Kerajaan Jehovah dan berdirinya menara Bible, serta berkuasanya Kerajaan Namrud (Nimrod) yang menunjukkan awal dari kerajaan matahari yang cemerlang.

Akan bersambung pada tajuk baru,  Bab 1 : G. Lembaga Kewangan (The Finance and Funds), insyaAllah ....

15 November 2010

Bab 1 : F. Mewujudkan Impian

Melihat kecenderungannya yang selalu mengaitkan ajaran ketuhanan dengan nilai-nilai mistik/ghaib (okultisme), astronomi, ilmu bintang, dan kejadian alam semesta, serta penafsiran-penafsiran kitab suci Bible, sungguh sangat jelas bahawa Iluminati dan freemason merupakan organisasi rahsia dengan nafas penuh misteri, okultisme, dan sangat berbau mistik. Cita-citanya untuk menjadikan satu agama, menggabungkan ajaran konvensional yang dianut majoriti manusia menunjukkan bentuk sikretisasi tersebut, yaitu menggabungkan seluruh fahaman kepercayaan dan agama menjadi satu agama atau sebagi contoh, 1 Israel, sebagaimana yang pernah disarankan oleh Presiden Israel Ehud Barak (gambar), yang tunduk pada Lucifer atau penyembahan kepada syaitan. Kentalnya peribadatan yang berbau mistik menunjukkan bentuk kebatinan dengan berbagai tatacara untuk mempengaruhi jiwa manusia. Mereka memanfaatkan segala bentuk kekuatan jiwa manusia, bermula dari telepati sampai vodoo (ilmu mistik Jamaika), kerananya mereka pun menganggap bahawa manusia merupakan pusat kekuatan di muka bumi ini. Segala macam penyembahan dan penuhanan mesti dihapuskan melalui semangat kesatuan yang mendunia, di mana setiap manusia adalah "warga negara planet" dan makhluk alam semesta (homo sapiens universalist).

Mewujudkan impian Kerajaan Namrud (Nimrod) dan Menara Babylon, bukan hanya bersifat pasif menunggu nasib, melainkan mesti diusahakan melalui pemikiran yang cerdas, terencana, dan merasionalkan seluruh lambang-lambang atau ayat-ayat mistik yang berada dalam kitab suci yang bersifat multi-interpretasi dan fleksibel. Sebagai contoh adalah ayat yang terdapat pada Perjanjian Baru (New Testament), Wahyu 13: 18:

"Yang penting di sini ialah hikmat barangsiapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, kerana bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya adalah enam ratus enampuluh enam (666)."

Akan bersambung dalam tajuk yang sama pada masa akan datang. insyaAllah ....

25 Oktober 2010

Fahaman Iluminati

 Sambungan dari tajukBab 1 : E. Abad Aquarius


Pada abad aquarius ini atau menjelang berakhirnya abad 20, Iluminati telah membuka berbagai organisasi pencerahan di seluruh pelusuk negara maju, yang tugas utamanya meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, mengikat tali persaudaraan menuju cita-cita "satu dunia baru" (novus ordo seclorum) tersebut. Beberapa pimpinan puncak organisasi dunia selalu dijawat oleh orang keturunan Yahudi yang sangat memahami misinya antara lain, sebagai berikut:

01. The World Alliance of Reformed Churches
02. Tara
03. New Group of World Servers
04. World Future Society
05. The Theosophical Society
06. The Association of Humanistic Movement
07. Global2000
08. Club of Rome
09. World Bank
10. IMF (International Monetery Fund)

Menjelang berakhirnya abad 20, seluruh fahaman Iluminati sudah mula bercambah ke pelusuk dunia. Iaitu, bercambah sehingga ke pentas sosial, kebudayaan, dan politik yang telah direncanakan akan menerima fahaman humanisme, liberalisme, sosialisme, serta keyakinan baru yang diselitkan ke tubuh para penganut agama tentang pentingnya: satu dunia baru, ekologi baru, serta suasana hidup yang baru. Berbagai organisasi kemasyarakatan sekuar mesti menjadi "perajurit" dan "budak setia" untuk membuka jalan dan sekaligus sebagai koridor menuju cita-cita novus ordo seclorum. Berbagai penerbitan, buku-buku bermutu, telekomunikasi, media massa mesti menjadi satu jaringan dengan satu suara, dan satu order kehidupan untuk menegakkan hukum kebebasan. Hingga ke hari ini mereka menguasai keseluruhannya.

Seluruh organisasi yang ada mesti membawa pesanan-pesanan kasih-sayang, misalnya: lingkungan hidup, kemanusiaan, liberalisme, dan sebagainya. Gerakan rahsia freemason harus memasuki seluruh tubuh organisasi, mencuci otak para intelektualnya, membebaskan diri dari dogma agama yang tidak bersifat tolak-ansur, serta politik despotisme (fahaman tentang kekuasaan tidak terbatas).

Kaum freemason sangat membanggakan Patung Kemerdekaan Amerika (statue of liberty) di New York sebagai lambang yang kebebasan jiwa dan semangat kebebasan dunia baru. Patung tersebut merupakan persembahan dari Auguste Bartholdi yang juga anggota peringkat ke-33 freemason.

Tamat sudah tajuk ini sehingga berjumpa lagi ke tajuk baru pada masa akan datang, Bab 1 : F. Mewujudkan Impian .

18 September 2010

Bab 1 : E. Abad Aquarius

Sebelum memasuki orde dunia baru yang bersifat menyeluruh, umat manusia akan memasuki abad aquarius yang merupakan waktu transisi, sebagaimana dinukilkan di dalam Bibel:
"Ketahuilah, apabila kamu memasuki kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air (aquarius). Ikutlah dia ke dalam rumah yang dimasukinya." (Lukas 22:10).

Para Iluminati menafsirkan ayat tersebut sebagai pertanda suatu zaman, di mana para anggota freemason mesti aktif mencurahkan pencerahan kepada umat manusia, melakukan berbagai reformasi di segala bidang menuju kepada satu arah pandangan umat manusia. Peradaban dunia baru akan dihantarkan oleh Iluminati dengan bantuan berbagai organisasi yang dikendalikannya akan membimbing umat manusia untuk memasuki altar atau sinagog (tempat ibadah orang Yahudi, ed.) si pembawa kendi. Dengan air suci dari kendi itu, umat manusia akan dicerahkan dan disedarkan bahawa mereka adalah manusia yang satu (homeo universaliti). David Spangler merupakan tokoh yang sangat aktif memperkenalkan "warga negara planet" (planetary citizen).

Mereka mengakui bahawa tentangan terbesar dalam abad aquarius adalah adanya konflik, fitnah dan tentangan dari agama-agama, serta mereka yang masih menginginkan status quo kekuasaannya. Mereka inilah yang menjadi sasaran reformasi kaum Iluminasi agar mengenal pintu pencerahan (enlightement). Prof. Malan mengakui hal tersebut dan berkata:
"Tentangan terbesar saat ini (abad aquarius) adalah mereka yang masih menginginkan atau berpegang teguh pada status quo (the big challenge of our time is to convince those people who still cling to the old order)."

Akan bersambung pada tajuk yang sama ....

07 September 2010

"novus ordo seclorum" yang tertera pada wang kertas Amerika Syarikat

 Sambungan dari tajukBab 1 : D. Satu Dunia Baru (New World Order)Pada tahun 1875, Helena Petrovna Blavatsky pembangun dan pelopor masyarakat Theosophyst 15 NewYork mengembangkan "gerakan abad baru". Blavatsky mengaku telah mendapatkan wahyu dan mempunyai kekuatan mistik untuk meyakinkan masyarakat. Dia mengaku sebagai medium dari kekuatan supernatural (ghaib). Untuk memperkenalkan ajarannya, dia mengarang buku ISIS Unveiled tahun 1877 yang diantaranya meyakinkan pembacanya bahawa syaitan dan Jehovah adalah satu identiti yang baik dengan menyerukan umat manusia menuju satu agama, satu pemerintahan, dan satu tuhan. Pada tahun 1879, Blavatsky mengarang buku yang lebih terperinci berjudul The Secret Doctrine dengan memaparkan bahawa tuhan semua manusia adalah Jehovah (Jhvh atau dajjal) yang identitikan syaitan, sebagaimana tertulis dalam Bibel.

Keyakinan mereka terhadap matahari, bintang, dan astronomi memberikan warna yang sangat kental terhadap sistem keyakinan kaum freemason. Jesus Christ adalah Tuhan yang unik, sehingga Jesus Christ yang asli, bukanlah Jesus, melainkan Lucifer yang mempunyai "roh" dari Tuhan dengan membawa misi menjadikan "satu dunia baru" (novus ordo seclorum).

Dengan terwujudnya dunia baru maka seluruh kekuatan terpusat dalam satu garis komando atau dibawah kawalan dan arahan Iluminati. Iaitu, dunia yang satu, tanpa batas, tanpa fanatisme kebangsaan mahupun agama mesti dijadikan summum bonum (tujuan tertinggi) serta pemikiran peradaban termoden masa depan. Ferguson berkata, "Bumi ini adalah tanpa batas negara." (The whole earth is boarderless country).

Prof. J. S. Malan --dari North University Capetown dan seorang ahli ekonomi dari Universitas Sao Paolo -- mempertegaskan "misi abad baru" kehidupan, ia mengatakan bahawa kuartal terakhir abad 20 merupakan awal kebangkitan gerakan dunia baru yang sudah direncanakan. Saat itu merupakan keadaan  kondusif untuk memperkenalkan ajaran Iluminati tentang "kehidupan abad baru" dengan mendukung gerakan kemanusiaan, kemerdekaan, dan sosialisme. Sebagai kesimpulannya, mereka mesti berusaha mengikis rasa nasionalisme serta agama Kristiann fundamental atau kebangsawanan.

Tamat sudah tajuk  Bab 1 : D. Satu Dunia Baru (New World Order)Sehingga berjumpa lagi pada tajuk Abad Aquarius pada masa yang akan datang, InsyaAllah ....

29 Ogos 2010

Bab 1 : D. Satu Dunia Baru (New World Order)

Gerakan Iluminati yang dipelopori Adam Weishaupt terus berkembang. Sebagai organisasi rahsia pada sejerah permulaannya, mereka tidak memerlukan satu organisasi yang dikenali oleh orang ramai, melalui gerakan terbuka atau iklan. Cita-cita untuk mewujudkan "dunia baru" yang bebas dari segala dogma dan sistem pemerintahan zalim yang berkonsepkan anti- agama. Gerakan ini mirip dengan "pengganti agama" dan organisasinya hanya sekadar alat belaka. Organisasi boleh hancur, tetapi tidak untuk sebuah cita-cita.

Buku karangan Adam Weishaupt yang berjudul Novus Ordo Seclorum14 atau 'Menuju Dunia Baru' telah memberi aspirasi yang sangat mendalam di kalangan Iluminati. Tema universalisme, unitarianisme, kemanusiaan membawa misi antiagama, terutama Kristian (anti-Christ). Mereka menguasai apa saja, selama itu mendukung cita-citanya. Upacara yang bersifat kebatinan merupakan bahagian dari warna Iluminati dan freemasonry. Upacara yang berbau mistik, seperti penyembahan syaitan dapat dilihat dari ritual freemason atau para penyembah syaitan yang dikoordinasikan oleh sebuah lembaga yang disebut dengan "Lembaga Penyembah Syaitan" (The Council of Satanic Worship) dengan cabang-cabang menyebar di berbagai kota metropolitan peradaban dunia Barat. Mereka ingin menunjukkan keunggulan "kebatinan" dunia Barat yang mempertajam pengetahuan astrologi atau ilmu perbintangan yang sudah mereka anggap sebagai bahagian dari budaya Judaism (kefahaman Yahudi) sejak dahulu kala.

27 Ogos 2010

Penipuan Syaitan

Sambungan dari tajukBab 1 : C. Penafsiran Baru tentang Syaitan

Akan tetapi, Bible sendiri penuh dengan cerita yang terbuka untuk berbagai penafsiran tentang tajuk ini, sebagaimana beberapa contoh sebagai berikut.

1. Lukas 10: 17-18
"Kemudian ketujuh puluh murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga syaitan-syaitan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Jesus kepada mereka, 'Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit'…"

2. Wahyu 12: 3-4
"Maka nampaklah suatu tanda yang lain di langit; dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala tujuh dan bertanduk sepuluh, dan di atas kepalanya ada tujuh mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi."

3. Yesaya 23: 8
"Siapakah yang memutuskan ini atas Tirus, kota yang pernah menghadiahkan mahkota yang saudagar-saudagarnya pembesar dan pedagang-pedagangnya orang-orang mulia di bumi?"

4. Ayub 1: 6; 2: 1
"Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan diantara mereka datanglah juga syaitan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, 'Dari mana saja engkau?' Lalu syaitan menjawab, 'Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi'..."

Syaitan adalah "roh" yang diiringi anak buahnya diturunkan ke bumi untuk menyempurnakan misi menyelamatkan manusia (the fallen angel and the savior) mempunyai misi yang mulia, iaitu mengangkat manusia untuk hidup di bumi dengan sejahtera.

Cara kerja setan seperti digambarkannya bagaikan seorang "pedagang" dengan merujuk kepada Yehezkiel 28:16.13. "Pedagang" yang merupakan terjemahan dari rekulla (bahasa Yahudi) dari kata dasarnya yang membawa maksud: 'tukang umpat, fitnah', memberikan kesan bahawa syaitan pada dasarnya adalah "roh kebenaran" yang cara-caranya bersifat bebas, penuh persaingan, dan berorientasi pada keuntungan. Mereka menganggap bahawa selama ini umat Kristian telah salah tafsir terhadap misi syaitan yang mulia. Mereka hanya melihat sisi gelap dari syaitan  sebagai "tuhan kegelapan", padahal misi akhir dari syaitan adalah menjadikan manusia untuk dapat menikmati kehidupan syurgawi sebagaimana awal penciptaannya.

Syaitan merupakan simbol dari "roh" (devil, spirit, dan demon) yang akan menyucikan manusia dan akan mendirikan satu dunia baru: menjadi penguasa dan hakim di muka bumi -- sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini; sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan ke luar (Yohanes 12: 31).

Syaitan memiliki sifat suci, sebagaimana malaikat pula memikul amanah untuk mewujudkan kerajaan di bumi dan menunjukkan kemegahannya. Dan iblis membawa-Nya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepada-Nya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya (Matius 4: 8).

Mereka yang memberikan persembahan dan penyembahan kepada syaitan (satanic worship) akan mendapatkan pencerahan dan berhak untuk memperoleh kemenangan kerajaan serta turut mewujudkan dunia baru. Untuk itu, kaum Iluminati meyakini bahawa Kristian yang sebenarnya adalah Yahweh atau Jehovah, yang kemudian menjadi agama kontroversial di kalangan Kristian, kerana ajarannya yang secara sangat halus menyelitkan misi anti-Kristian dan membawa manusia untuk menerima syaitan sebagai malaikat penolong.

Tamat sudah tajuk  Bab 1 : C. Penafsiran Baru tentang SyaitanSehingga berjumpa lagi pada tajuk New World Order pada masa yang akan datang, InsyaAllah ....

03 Ogos 2010

Bab 1 : C. Penafsiran Baru tentang Syaitan

Penafsiran baru tentang syaitan merupakan isi penting dalam ajaran Iluminati. Manusia yang sesat menganggap bahawa syaitan adalah malaikat yang jatuh dari surga dan sengaja "dibumikan", iaitu untuk menebus dosanya dengan cara menjadi penyelamat bagi umat manusia dari kepalsuan agama Kristian. Manusia yang sesat menganggap bahawa kesalahan yang berat bagi umat Kristian adalah menjadikan Jesus sebagai Tuhan dan gereja sebagai pusat dogma yang menjadi "penjara" kebebasan manusia.

Manusia yang sesat menganggap tuduhan kepada syaitan bahawa ia sebagai makhluk yang sesat dan berdosa adalah salah sama sekali. Justeru, syaitan adalah lambang dari keberanian, keterbukaan, dan rasa tanggung jawab. Sikapnya yang membangkang kepada Tuhan bukanlah sebuah kesalahan, melainkan tanggung jawab dan rasa cintanya terhadap manusia. Syaitan adalah satu malaikat yang berani mengambil risiko dalam rangka memberikan pelajaran demokrasi kepada manusia. Syaitan adalah "bapa demokrasi" dan "bapa kebebasan", yang memberikan semangat paling rasional dalam memperjuangkan demokrasi dan kebebasan. 
 
Sebagai kesimpulannya, syaitan menerima hukuman, sementara di lain pihak atau pihak yang sesat, ia menganggap dirinya sebagai malaikat yang turun (the fallen angel). Hukuman yang sekaligus sebagai misi suci adalah membela martabat manusia. Tentu sahaja, keadaan ini banyak diprotes dan menjadi bahan perdebatan diantara kaum Yahudi dan Kristian sebagai keupayaan untuk memporak-porandakan agama di muka bumi. Juga sekaligus menodai makna dasar demokrasi dan kebebasan itu sendiri.

17 Jun 2010

Anti-Kristian Adalah Pendokong Dajjal !!!!

Sambungan dari tajukBab I : B. Jahbulon (Jah-bul-on)

David Cherubim seorang pendita dari ordo anti-Kristian mengatakan:
"Lucifer akan menyeru umat manusia yang akan menjadikan umat manusia di muka bumi menyembah binatang yang mempunyai lambang '666' dan menggoncangkan agama Kristian, serta agama lainnya untuk menuju millennium baru yang bebas dari ajaran Kristian yang palsu."

(Who shall cause the people of the earth to worship the Beast 666, to forsake religion of Christianity and to spiritually initiate the new millennium "kingdom" of the anti-Christ.)

Ordo anti-Kristian akan membimbing umat manusia menuju kebahagiaan sejati. Jiwa yang melangit melintasi bintang-bintang, dimana mereka akan menemukan cinta, hidup, dan kemerdekaan sejati. Mereka bercita cita untuk melakukan gerakan reformasi total yang menyeluruh. Menghancurkan sistem gereja dan agama-agama di muka bumi, sebagaimana seruan para pemimpin mereka:

"Datanglah kepadaku, wahai semua. Aku adalah anti-Kristian, kita akan melintasi istana bintang-bintang yang semuanya bercahaya dan raihlah kehidupan dan kebebasan."

(Come into me, all of you, children of the sun. I'm an anti-Christ, shall uplift to the palace of the stars, where all is light, life and liberty).

Para pelopor ordo harus dipimpin oleh seorang Yahudi. Walaupun tidak semua Yahudi adalah pengikut Iluminati, tetapi para pemimpin Iluminati atau freemason pastilah seorang Yahudi.

Fanatisme keyahudian mereka tidak boleh diubah. Betapa pun mereka menjadi warga negara di suatu negara, tetap sahaja mereka merasa bangga akan dirinya sebagai "manusia pilihan Tuhan" (the choosen god). Sebagaimana dikatakan seorang tokoh Yahudi, Rabbi Stephen S. Wise, yang juga pemimpin Iluminati di Amerika berkata:

"Saya seorang Yahudi. Saya bukan warga negara Amerika, tetapi warga negara Dunia. Saya menjadi orang Amerika selama 63 tahun, tetapi menjadi seorang Yahudi selama 4000 tahun."

(I am a Jew. I am not an American citizen. I am a citizen of the world. I have been an American for 63 years but I have been a Jew for 4.000 years).

Anggota atau para pemeluk Ordo Antichrist Illuminati (OAI) adalah anak anak "dewa matahari" yang mesti berdikari dan mempunyai iman serta keinginan yang kuat akan terwujudnya "dunia baru" di mana dalam era tersebut seluruh umat manusia hidup bagaikan di syurga dalam satu semangat anti-Kristian, iaitu terbentuknya: kesatuan bangsa-bangsa dan satu agama sebagaimana ideologi ini turut dibawa di Malaysia, 1Malaysia. Juga terbentuknya kegigihan untuk melawan seluruh kekuatan agama. Untuk itu, jaringan anggota freemason dan Iluminati sebagai komando puncaknya wajib menguasai Persatuan Bangsa-bangsa (PBB; United Nations) agar dapat mengendalikan seluruh negara yang ada di muka bumi.

Kebanggaan seorang Yahudi mesti konsisten ditanamkan dan diindoktrinasikan bahawa mereka adalah "ruas keunggulan" yang telah dipilih Tuhan. Ucapan Moses Hess (1812-1875) salah seorang tokoh sentral zionis moden berkata:

"Yahudi adalah lebih dari sekadar pengikut suatu agama, tetapi mereka ini adalah satu ruas, satu bangsa yang penuh dengan ikatan persaudaraan."

Tamat dalam tajuk : Bab I : B. Jahbulon (Jah-bul-on). Akan bersambung dalam tajuk yang baru ....

06 Jun 2010

Illuminati, Yahudi dan Dajjal !!!!

1. Lingkaran bererti tanda kesatuan alam semesta (universum, sphere, dunia, planetarium).
2. Piramid berertinya tanda kekuasaan dewa Osiris: Ra dan Isis (lambang perkuburan Fir'aun yang monumental. Fir'aun mengaku sebagai Tuhan).
3. Heksagram artinya hexa 'enam', gramma 'tulisan atau gambar' yang merupakan dua piramid terbalik adalah lambang Kerajaan Sulaiman dan bintang Daud (Star Of David) yang juga simbol pemerintahan "dunia baru" yang masing-masing sudut mempunyai muatan falsafah: pengetahuan (scire), keberanian (audere), keinginan (velle), kerahsiaan (tacere), kekinian (nouvere, seculare), dan kebebasan (libre).
4. Angka 33 berertinya menunjukkan tingkatan atau degree, sistem kepangkatan atau kasta bagi para anggota freemason pilihan.
5. Angka 13 berertinya angka kekuasaan "syaitan kegelapan" (prince of darkness).
6. Angka 666 berertinya angka yang memperjelaskan tentang universal hexagram, dewa atau Tuhan.
7. Matahari berertinya makrokosmos yang merupakan lambang ke-satuan universal yang suci --the holly union-- atau the Beast 666.

Untuk melumpuhkan agama Kristian, para pengikut Iluminati secara terang terangan mengajarkan doktrinnya melalui penyembahan kepada syaitan. Juga membuat penafsiran radikal yang menterbalikkan keyakinan konvesional yang selama ini dianuti oleh umat Kristian. Inti ajaran mereka berpusat kepada keyakinan bahawa justeru syaitanlah yang malaikat yang membawa misi untuk membebaskan manusia dari dogma dan tirani atau kekejaman gereja. Dengan sangat bangga, mereka mengakuinya sebagai pengikut anti-Kristian (Armageddon atau Dajjal) dengan menamakan diri sebagai Ordo Antichrist Iluminati (OAI).

Mengapa mereka mengaku sebagai anti-Kristian? Hal itu kerana mereka menganggap bahawa para pengikut Kristian konservatif --sebagaimana yang dikenal diketika ini-- serta Kerajaan Roma Katolik telah menyesatkan umat manusia dengan menganggap Jesus (Isa) sebagai Tuhan. Mereka anti-Kristian dalam pengertian tidak mempercayai "Trinity" mahupun Jesus sebagai "roh suci". Illuminati berpendapatdan meyakinkan bahawa, Kristian yang sebenarnya adalah Jehovah atau Yahweh yang akan segera turun dengan nama Lucifer untuk menyelamatkan umat manusia dan menjadikan satu bumi (uno universum).

Dibentuknya ordo tersebut dimaksudkan pula sebagai alat propaganda anti-Kristian dan memperkenalkan Lucifer sang pembawa cahaya, bintang pagi, dan kesempurnaan, penuh dengan kebijaksanaan, sempurna dalam kecantikannya dan membimbing manusia menuju kesempurnaan sejati bagaikan awal penciptaannya di syurga.

Umat manusia mesti diluruskan kembali keyakinannya. Mereka mesti dibebaskan dari "penjara" dogma yang menganggap Jesus sebagai Tuhan. Umat manusia mesti mengenali kembali syaitan sebagai malaikat sejati --penguasa bumi (the son of Baphomet; the child of Beast 666). Umat manusia harus mengenal kembali setan sebagai malaikat sejati --kekuatan langit, penguasa bumi (the son of Baphomet; the child of Beast 666). Umat manusia harus dihantarkan menuju millennium baru, sebuah peradaban yang hanya satu ordo di bawah kekuatan Iluminati.

Ini semua adalah doktrin dan dakyah Illuminati dan yahudi yang berproksikan kepada Dajjal untuk menyesatkan manusia supaya terus percaya kepada mereka.

Bersambung ....

16 Mei 2010

Kod Nombor Yang Digunakan Oleh Illuminati

 Sambungan dari tajukBab I : B. Jahbulon (Jah-bul-on)

Kaum freemason atau Iluminasi (Illuminati) dan para saksi Jehovah sangat dekat dengan angka dan mistik. Setiap angka dan huruf mempunyai erti dan simbol yang tersembunyi. Monumen Washington yang disebut sebagai "syaitan besar" (the great satan) terdiri atas 555 kaki tingginya yang menurut huruf Yahudi bererti: 5+5+5=15. Dalam susunan alpabhet menunjukkan huruf ke-10, iaitu Y (Yahweh, Jehovah) dan huruf ke-5 untuk jah yang melambangkan dan menterjemahkan sebagai kehadiran "dunia baru".

Yahweh sebagaimana juga Elohim adalah nama Tuhan sebagaimana tertulis di dalam Kitab Bilangan 10:35. Mereka pun yakin terhadap angka 666, angka 33, dan angka 13 sebagai angka yang mempunyai kekuatan sihir.

Oleh kerana itu, mereka membuat ramalan-ramalan yang dikaitkan dengan hari kiamat --the end of time atau the Armageddon- yang sebenarnya bukanlah ramalan melainkan "rencana". Bila mereka mengatakan "Hendaklah waspada pada tarikh enam bulan enam akan terjadi huruhara." Maka untuk mewujudkan ramalannya, mereka merekrut para pengikutnya untuk membuat huru-hara, sehingga masyarakat terpengaruh bahawa seakan-akan ramalannya terbukti dengan tepat.

Gerakan Iluminasi dan freemasonry seringkali dikelompokkan sebagai satu kaum bid'ah yang menyimpang dari ajaran Rom Katolik. Dan dapat ditelusuri dari kesejarahannya yang moden, sejak tumbuhnya kelompok agama Advent10 dan William Miller begitu dihantui dengan kitab Daniel dan kitab Wahyu, sehingga membuat penelitian bahawa Jesus akan datang ke bumi antara tanggal 21 Mac 1843 dan 21 Mac 1844. Walaupun perhitungan tersebut tidak terbukti, tetapi para pengikut Advent menafsirkannya secara lain. Dan salah satu golongan Advent yang terkenal adalah "Advent hari ketujuh" (seventh-day Adventist) yang mempercayai bahawa manusia setelah mati, jiwa, dan tubuhnya tersebut dalam keadaan tidur dan akan terjaga di hari kebangkitan.

Kemudian, Jesus akan memerintah selama 1.000 tahun dan semua orang yang tidak percaya akan dimusnahkan. Mereka mengharamkan membaptis anak-anak dan semua anggotanya mengorbankan sepersepuluh dari pendapatannya. Organisasinya sangat rapi dan dilaksanakan oleh para anggotanya dengan penuh suka cita. Di samping pengikut Advent, berkembang pula pemahaman baru yang disebut dengan "saksi Jehovah" yang didirikan oleh Charles Rusle (meninggal 1916) dan oleh Rutherford (meninggal 1942). Mereka merasa yakin bahawa Jesus akan datang ke bumi tahun 1914, sehingga pecahnya Perang Dunia I dihubungkan dengan kitab Wahyu 12: 7-12. Mereka sangat yakin dengan akan datangnya "dunia baru" (novus ordo seclorum). Negara dianggapnya sebagai "alat syaitan" dan mengharamkan anggotanya untuk mengikut dinasti kerajaan dan politik.

Penafsiran serta berdirinya berbagai kaum, aliran, organisasi-organisasi di lingkungan Kristian, sangat dimungkinkan; mengingatkan ayat ayat yang ada di dalam kitab Injil Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama penuh dengan dongeng yang terbuka dengan penafsiran.

Edmon Jacob mengatakan:

"Adalah sangat mungkin bahawa apa yang dikisahkan di dalam Perjanjian Lama tentang Nabi Musa dan pemimpin-pemimpin agama Yahudi tidak sesuai dengan yang terjadi dalam sejarah, akan tetapi para tukang dongeng yang dapat membuat kisah secara indah dengan imaginasi untuk merangkai episod...."

Dengan demikian, Iluminasi memanfaatkan berbagai penafsiran serta bertentangan diantara agama Yahudi dan Kristian yang telah berlangsung dalam kurun waktu yang sangat lama. Adam Weishaupt yang semula adalah seorang paderi kristian, tentunya sangat mendalami segala aspek teologi Kristian serta peribadatan umat kristian yang dialaminya dengan baik selama kesaksiannya sebagai paderi Katolik. Kesungguhan dirinya pada gereja.dan mendirikan aliran-aliran bid'ah telah "memperkaya" bertentangan yang semakin melebar di kalangan Kristian itu sendiri

Bersambung ....

07 Mac 2010

Bab I : B. Jahbulon (Jah-bul-on)

Anti-Kristian adalah fahaman Yahudi

Banyak penafsiran tentang erti Jahbulon, walaupun mereka sepakat bahawa Jahbulon adalah bentuk lain dari Tuhan dengan fungsinya seperti juga "Triniti".

Jah berasal dari bahasa Kaldea ertinya 'Tuhan' dan di dalam bahasa Yahudi bererti 'kehendak Tuhan yang tidak terbatas kehendak-Nya'. Kata jah menunjukkan kekuatan yang nyata, harapan masa depan, dan sifat abadi (external existence of the most high).

Bul berasal dari bahasa Syiria ertinya 'Tuhan yang mutlak disembah kerana mempunyai kekuatan dalam segala keadaan'.

On diambil dari kebiasaan masyarakat Mesir kuno, yang ertinya 'bapa kami yang berada di syurga'. Sehingga gabungan dari ketiga komponen bahasa tersebut, Jah-bul-on adalah 'Tuhan yang Mahakuasa dalam segala hal, yang patut disembah kerana kekuasaannya tersebut'.

Akan tetapi, ditafsirkan pula bahwa jah ertinya 'yahweh'. Bul berasal dari 'baal' dan on mempunyai makna sama dengan Osiris (dewa Mesir kuno). Jadi, Jahbulon adalah gabungan kata antara: yahweh, baal, dan Osiris yang juga merupakan kekuatan dari Tuhan Jehovah.

Kelompok bahasa dari gereja Inggeris menyimpulkan penelitiannya bahawa Jahbulon berasal dari tiga huruf alphabet Yahudi, iaitu a-b-l yang disusun dalam segitiga piramid (Fir'aun), al-Bal ertinya 'Tuhan Bapa' dan Lab Bal artinya 'roh Tuhan' (spirit Lord).

Seluruh nafas Jahbulon adalah sifatnya Jehovah yang harus diimani dan diyakini oleh para pengikut agama Jehovah tersebut -- mereka menyebutnya sebagai "saksi Jehovah" (Jehovah witnesses). Gerakan saksi Jehovah semakin pesat dan menjadi pesaing baru dalam dunia Kristiansasi, khususnya saingan Gereja Katholik Roma. Mengingatkan bahawa fahaman Iluminasi sangat antidogma dan Kerajaan Rome yang dianggapnya tirani dan kukubesi, serta menyesatkan ajaran Kristian yang sebenarnya (anti-Christ).

Bersambung ....

10 Februari 2010

Cinta adalah hukum dan cinta di bawah pengendalian keinginan

Sambungan dari tajuk Bab I : A. Adam Weishaupt
 
Untuk menjaga kerahsiaan, setiap anggota dikategorikan dalam beberapa.peringkat, di mana peringkat yang satu tidak dapat mengetahui anggotanya di tingkat yang lain. Para anggota Iluminasi diklasifikasikan ke dalam beberapa tingkatan dan dikelompokkan dalam tiga kategori besar, iaitu sebagai berikut.

Peringkat Pertama  
 1. Man of Earth 
 2. Lovers 
 3. Hermit 
Peringkat Kedua
 1. Birth 
 2. Life 
 3. Death 
Peringkat Ketiga
 1. Neophyt 
 2. Adept 
 3. Master
Keanggotaan Iluminasi yang ditampung melalui organisasi freemason mencakupi seluruh lapisan masyarakat, bermula dari pelacur, pengedar dadah, artis, agamawan, intelektual sampai para pemimpin pemerintahan. Para anggotanya ini sangat "ahli" dalam mempercepatkan rusuhan serta pergolakan politik di setiap negara. Berbagai revolusi mereka-cipta revolusi dan inovasi, bermula dari Revolusi Perancis, Revolusi Rusia Bolshevik, sampai susunan cara untuk menggulingkan sebuah pemerintahan yang dianggap mengejar jaringan organisasinya, selalu saja ada keterlibatan pemikiran Iluminasi.

Pokoknya, tidak ada gerakan revolusi, reformasi, dan evolusi kecuali diamati dengan saksama oleh para tokoh puncak yang disebut dengan grand master atau dalam kelompok freemason termasuk dalam tingkat ketiga.

Pada tahun 1785, seorang anggota Iluminasi (ordo anti-Christ) yang bernama Lanze tertangkap di Ratisbon, Jerman, pada saat membawa dokumen rahsia yang akan diserahkan ke Grand Orient cabang lluminasi di Perancis. Dokumen tersebut berisi rencana Revolusi Perancis yang harus dilaksanakan tahun 1789. Dokumen tersebut tersimpan dengan baik sampai saat ini di muzium Munich.
Karl Marx
Tahun 1848, Karl Marx menulis Manifesto Komunis yang dipandu dan di arahkan oleh satu kumpulan peringkat atas dari Iluminasi. Pada saat yang sama, anggota Iluminasi lainnya, iaitu Profesor Karl Ritter membuat anti tesis yang seakan-akan menentang buku Karl Marx. Padahal semuanya itu merupakan bahagian dari strategi Iluminasi untuk memecah belah masyarakat, dan lebih memudahkan kelompok Iluminasi untuk melumpuhkan kedua kelompok yang saling berhadapan tersebut. Kemudian Iluminasi memutarbelitkan fakta dan "mencuci" otak kedua kelompok tersebut, lalu dieksploitasi senjata agar mereka saling memusnahkan satu sama lain.

Susunan cara dan gerakan Iluminasi tidak mengenal moral, hukum, dan aturan kecuali hanya satu, iaitu aturan yang telah di.tuangkan dalam "protokol" (program) yang dibuat sebagai susunan laksana atau prosedur para anggotanya. Mereka mempopularkan satu hukum dengan menghalalkan segala cara -- akhir dari nilai suatu hukum (the end justifies the means)--dan kerananya tidak segan membunuh anggotanya yang berkhianat atau menghalangi laju gerakan jaringannya. Peristiwa pembunuhan para tokoh pemerintahan, termasuk presiden Amerika, seringkali dikaitkan dengan gerakan Iluminasi atau freemason, dan sudah dapat diduga para pembunuhnya tidak pernah diketahui dengan pasti, menjadi misteri, atau disebut pula sebagai dark case; atau tidak dapat dirungkai.

Dewasa ini, Iluminasi sudah memasuki seluruh kehidupan peradaban bangsa di dunia. Dia melakukan kendali politik dari jarak jauh. Menjadi batu api antara rakyat dan pemerintahnya. Semuanya itu dilakukannya dalam rangka melemahkan bangsa tersebut agar menjadi hamba "dunia baru" yang dicita-citakannya.

Doktrin Iluminasi ialah menjadikan manusia sebagai tuhan dengan kekuatan dari syaitan Lucifer. (iblis). Manusia harus bebas dan boleh berbuat apa saja. Ia mesti gigih berjuang melawan agama-agama yang ada, terutamanya Kristian. Itulah sebabnya, mereka membentuk satu ideologi yang sangat kental, sebuah keyakinan yang harus dihayati dan dijadikan bentuk rukun atau prinsip 'keyakinan' di kalangan anggotanya.

Tujuan Iluminasi hanyalah mendirikan satu pemerintahan yang secara tersembunyi mampu mengatur dunia baru. Mereka tidak perlu menguasai jabatan negara secara formal, tetapi mampu "mencuci otak" (brainwashed) para pengambil keputusannya agar melaksanakan rencana-rencana mereka. Di suatu negara, presidennya dapat saja orang yang non Yahudi (goyim), tetapi jiwa pemerintahan, struktur budaya, serta perekonomiannya mesti tunduk dan dihambakan oleh sistem Iluminasi Yahudi. Untuk itu, mereka harus menguasai Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dengan cara melakukan berbagai lobi peringkat tinggi.

Iluminasi telah menetapkan tujuh prinsip utamanya, iaitu sebagai berikut.
 1. Menghapuskan seluruh pemerintahan yang berorientasi kepada nasionalisme - termasuklah cara pemerintahan di negara kita (aboliton of all national government).
 2. Menghapuskan seluruh agama kecuali ajaran syaitan dan mencipta slogan dan doktrin baru seperti 1Malaysia (abolition of all religions except satanism).
 3. Menghapuskan nilai-nilai kehidupan keluarga -- individu mesti tunduk kepada kehidupan kolektif, massa, atau parti (abolition of the family).
 4. Menghapuskan hak pemilikan peribadi (abolition of private property). 
 5. Menghapuskan nilai pajak yang tinggi (abolition of inheritance by high inheritance taxes).
 6. Menghapuskan-jiwa patriotik (abolition of patriotism).
 7. Menciptakan pemerintahan dunia dengan memperalatkan Perserikatan Bangsa-bangsa yang telah dikuasai kaum Iluminasi (Creation of the world government under the United Nations by Illuminati).
Kemerdekaan manusia tidak pernah akan tercapai selama di belenggu oleh rukun-rukun dalam beragama, sebagaimana kerinduan Nietzsche yang memimpikan Ubermensch (manusia unggul) -- sebab Iluminasi menekankan falsafah kegiatannya kepada kekuasaan. Manusia baru menjadi manusia apabila mereka bebas tanpa ikatan. Manusia baru berdiri di atas keperibadiannya sendiri yang kuat melalui falsafahnya pada "3L" iaitu: life, love, and liberty (hidup, cinta, dan kebebasan) sebagai motto kehidupan yang akan membebaskannya dari "racun" agama. Dalam setiap pembicaraan atau komunikasi, mereka selalu menuliskan, "Cinta adalah hukum dan cinta di bawah kendali keinginan (love is the law, love under will)."

Pemerintahan Dunia Baru ialah terbangunnya hukum kebebasan. Kebebasan serta kemahuan manusia tidak dapat dibatasi. Mereka yang membatasi kemahuan manusia dianggap sebagai pengamal kukubesi. Oleh kerana itu, mereka yang membatasi mesti dihancurkan. Bagi kaum Iluminasi, tidak ada Tuhan kecuali manusia itu sendiri (there is no God but man). Manusialah yang menentukan segalanya di bawah bimbingan kekuasaan syaitan Lucifer, sebagaimana lima prinsip anggota Iluminasi sebagai berikut:
 1. Manusia mempunyai hak untuk hidup dengan hukumnya sendiri, iaitu hukum atau undang-undang serta peraturan yang memberikan kebebasan hidup, sesuai dengan cara manusia itu sendiri: bekerja sesuai dengan keinginannya; bermain sesuai dengan keinginannya; dan mati sesuai dengan kehendaknya, iaitu bila dan bagaimana ia mati.
 2. Manusia mempunyai hak untuk memakan apa pun yang diinginkannya; meminum apa pun yang diinginkannya; bertempat tinggal sesuai dengan kehendaknya, serta berpindah tempat tinggal di mana pun ia suka.
 3. Manusia mempunyai hak untuk berfikir, untuk berbicara, membaca, menggambar, mengecat, mengukir bentuk suatu bangunan, sesuai dengan kehendaknya.
 4. Manusia mempunyai hak untuk mencintai yang dikehendakinya
 5. Manusia mempunyai hak untuk membunuh siapapun yang dianggap menghalang kehendaknya.
Manusia adalah tuhan, mempunyai ''roh" tuhan dan berasal dari surga yang bersifat bebas. Manusia mesti membebaskan dirinya dari segala ikatan bila ingin menjadi manusia yang suci seperti awal penciptaan mereka. Manusia adalah homo liberalis yang harus berusaha menjadikan dirinya sebagai "tuan" bagi dirinya sendiri (the grand master). Dia harus menuju pada satu bentuk wujud manusia unggul (Ubermensch) sebagaimana yang dicita-citakan Friedrich W. Nietzsche, seorang filosof Yahudi warga negara Jerman yang juga anggota peringkat ke-33 freemason.

James Abram Garfield
Dengan doktrin-doktrinnya yang memikat serta bersifat seculum-matrialis, gerakan Iluminasi bertambah subur di dunia Barat (anglo saxon). Di Amerika dipelopori oleh James Abram Garfield, seorang anak muda genius yang menjadi pahlawan Shilo dalam perang saudara dan atas jasanya tersebut, dia dipromosikan sebagai major general, sehingga dia merupakan general paling muda (30 tahun) dalam sejarah Amerika. Garfield adalah angggota Iluminasi pada tingkat puncak (grand orient), menjadi anggota Kongres Amerika Syarikat selama 17 tahun. Pada Mac 1881, dia terpilih sebagai presiden Amerika paling singkat pada tarikh 2 Julai 1881, dia di tembak oleh Charles Guiteau dan pada tarikh 19 September 1881, dia mati secara misteri, kemungkinan dibunuh oleh sesama anggota freemason pula. Sejak itu, setiap presiden Amerika selalu dalam jaringan atau restu Iluminasi dan freemason. Keputusan presiden Amerika telah dikoordinasikan dengan para anggota kongres dan senat, yang juga menjadi angggota Iluminasi dengan berbagai peringkat. 

Dengan mengendalikan pucuk pimpinan pemerintahan, parlimen, jurnalis, dan seluruh lapisan masyarakat, pihak Iluminasi dapat mewujudkan seluruh rencananya untuk menguasai dunia. Sebagai bukti penghargaan terhadap para Iluminasi, didirikanlah sebuah monumen di Washington atas saran seorang anggota Iluminasi peringkat puncak (grand orient) yang mempunyai nama samaran Priapic Senuseret. Monumen Washington merupakan simbol Amerika sebagai "syaitan besar". Pada zaman Revolusi Iran menjadi jaguh perjuangan mahasiswa.

Theodore Hertzl
Seluruh pemikiran, konsep Iluminasi, dikukuhkan dalam Kongres Zionis yang pertama di Bazel Swiss yang dipimpin oleh tokoh zionis aliran keras (ekstrem), iaitu Theodore Hertzl.

07 Februari 2010

Bab I : A. Adam Weishaupt

Adam Weishaupt adalah sosok manusia yang paling dikenal di kalangan zionis dan freemason. Tidak ada revolusi apa pun pada abad ini kecuali dihubungkan dengan nama dan cita-citanya. Revolusi Perancis, Revolusi Bolshevik Rusia; selalu berakhir pada mata rantai pemikiran dan strategi brilian dari pemikirannya.

Pada awalnya, dia adalah seorang genius Katholik yang kemudian membelot menjadi pelopor yang paling gigih dalam menentang agama Kristen serta agama lainnya. Gerakan rahsia Iluminasi berkembang dengan jaringan yang "menggila" dikeranakan dukungan dari keluarga Rothchild.6 Meyer Amschel Rothchild (1743-1812) merupakan tokoh perbankan yang sangat dominan di Jerman dan disebut sebagai dinasti, kerana keturunannya memegang jaringan kerajaan dunia perbankan di Eropah dengan cita-citanya untuk menguasai perekonomian dunia. Salah satu ucapan Rothchild yang terkenal adalah:

"Beri aku kesempatan untuk mengendalikan ekonomi suatu bangsa, dan aku tidak akan pedulikan siapa yang berkuasa (give me control over a nations economic, and I don't care who writes its laws)."

Motto Rothchild ini memberikan kekuatan serta dorongan seluruh anggota Iluminasi untuk tidak melangkaui segala aspek yang mengiringi mereka pada diktator ekonomi yang mampu menguasai dan mengendalikan pemerintahan di pelosok dunia. Bahkan, salah satu Presiden Amerika ke-20, iaitu James Abram Garfield yang juga anggota Iluminasi berkata:

"Barangsiapa mengendalikan wang atau perekonomian suatu bangsa, maka ia akan menguasai bangsa tersebut (whomever that control the money or economic of nation, they would control the nation too)."

Adam Weishaupt juga seorang paderi, profesor di bidang hukum dan mengajar di Universiti Ingoldstadt, Bavaria, Jerman, sampai tahun 1770. Kekecewaan dirinya terhadap dogma-dogma Kristian Katholik menyebabkan dirinya keluar dari jabatannya sebagai genius Kristian dan mulai mengabdikan diri pada gerakan zionis untuk mendirikan satu pemerintahan dunia (one world government) yang akan menegakkan martabat manusia dengan menghapuskan agama di muka bumi, kecuali hanya menjurus kepada fahaman syaitan (abolition of all religion, except satanism).

Jabatannya sebagai genius Kristian dan paderi ditinggalkannya kerana merasa bertentangan dengan pemikirannya yang bersifat kosmopolitan dan universaliti. Hal ini merupakan awal dari terbentuknya ordo (order) Iluminasi. Dikatakan oleh Albert G. Mackey:

"Weishaupt yang berpandangan kosmopolitan yang mengetahui ajaran tahyul para genius Kristian yang sewenang-wenang di bidang hukum, telah mendirikan parti oposisi di Universitas. Ini adalah awal rencana Iluminasi atau 'penerangan'. (Weishaupt whose views were cosmopolitan and who new condemned the bigotry and supertision of the priest, established opposing party in the university. This is the beginning of the order of Illuminati or the enlightened)."

Setelah keluar dari gereja Katolik, dia mendirikan jaringan konspirasi baru yang disebut dengan Lucifer Conspiracy serta Gereja Setan (The Synagogue of Satan). Menurutnya, setan bukanlah makhluk yang hina, melainkan kekuatan yang melambangkan kejujuran, keberanian, dan kebebasan. Setan sebagai makhluk telah mendapatkan pengampunan Tuhan dan sebagai bukti penebusannya setan ingin menyelamatkan manusia. Ajaran ini ditanamkan kepada para anggota Iluminasi bahwa paham Satanism merupakan bentuk evolusi kemanusiaan, lambang kebebasan manusia, dan mencakup jaringan denyut kehidupan dunia secara global (Satanism is about the evolution of humanity and the promotion of freedom on individual and global scales).7

Selama lima tahun dia menyusun buku yang berjudul The Novus Ordo Seclorum yang berisi konsep-konsep, doktrin, serta teori tentang pemerintahan global. Buku tersebut selesai pada tanggal 1 Mei 1776. Sebagai penghormatan terhadap dirinya, tanggal 1 Mei dijadikan sebagai hari perayaan Komunis di seluruh dunia. Menurut Myron Pagan, langkah-langkah strategis yang ditulis Weishaupt untuk mewujudkan ambisinya tersebut antara lain, sebagai berikut.

l. Iluminasi harus menguasai para pejabat tinggi pemerintahan dari beberapa tingkatan jabatan, bila perlu dilakukan cara-cara kotor dengan menyogok, baik dengan wang mahupun perempuan. (Monetary and sex bribery was to used to obtain control of men already in high places in the various levels of all governments and other field of endeavor).

2. Iluminasi melakukan perekrutan terhadap aktivis mahasiswa yang ada potensi, yang mempunyai bakat dan dari keturunan yang unggul untuk dilatih sebagai anggata Iluminasi yang prospektif di masa depan. (The Illuminati who were on the faculty of colleges and universities were to cultivate students processing exceptional mental ability and who belong to well-bred families with international leanings and recommend them for special training in internationalism).

3. Mereka yang sudah terperangkap dalam jaringan Iluminasi, termasuk mahasiswa yang telah dilatih dan diberikan pengetahuan khusus tentang dunia antarabangsa, serta cita-cita Iluminasi akan dijadikannya sebagai agen Iluminasi di beberapa negara dan ditempatkan sebagai staf ahli atau spesialist yang mendampingi pejabat kunci pemerintah. (All influential people who were trapped to come under the control of Illuminati, plus the students who had been specially educated and trained, were to be used as agents and placed behind the scenes of all governments as experts and specialist).

4. Iluminasi akan menguasai seluruh saluran media massa, baik media elektronik mahupun cetak, memiliki dan mengawalnya, pemerintah sedemikian rupa sebagai satu-satunya solusi sehingga mampu membentuk minda awam. (They were to obtain absolute control of the press so that all news and information could be slanted to convince the masses that a one word government is the only solution to our many and varied problems. They were also to own and control all the national radio and TV channels).

Pemikiran Weishaupt dikembangkan pula pada pola pemikiran filosof Friedrich W Nietzsche (gambar kanan) yang melaungkan slogan "God is dead!" sebagai salah satu bentuk serangan terhadap agama Kristian. Dogma Kristian yang mempertuhankan Jesus adalah jiwa hamba yang harus dibebaskan. Manusia hanya akan menjadi "manusia" selama dia bebas, kuat, dan melepaskan diri dari jerat dogma agama.

Keanggotaan Iluminasi sangat mementingkan pemilihan, iaitu semua anggotanya berkualifikasi sampai ke tingkat atas yang didasarkan pada keunggulan fisik dan intelektual. Para anggotanya terdiri atas orang-orang penting di pemerintahan, para ahli kewangan yang mampu mengendalikan sistem perekonomian seluruh negara.

 .... akan bersambung pada siri kuliah akan datang dalam tajuk yang sama ....

02 Februari 2010

Bab I : Iluminasi & Zionisme : Gerakan Konspirasi Global

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

"Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak pernah akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)." Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu." (al-Baqarah: 120)

Tidak mudah untuk menjelaskan kewujudan gerakan rahsia kaum zionis. Bukan saja kerana sifatnya yang rahsia, tetapi telah berlalu waktu gerakannya yang sudah berterusan ratusan tahun dan warna sejarahnya yang panjang menyebabkan berbagai spekulasi dan hipotesis tentang gerakan tersebut. Memang pada awalnya, zionisme lahir dari aspirasi kaum Yahudi untuk memenuhi panggilan "tanah yang dijanjikan" atau Ezrat Yisrail. Akan tetapi, dalam perkembangannya, zionisme menjadi sebuah ideologi imperialisme baru yang ingin "melangkaui" dunia dengan melemahkan potensi umat beragama termasuk agama Yahudi itu sendiri. Dengan kata lain, zionis adalah Yahudi sedangkan zionisme adalah ideologi atau gerakan sekular-materialistik berskala antarabangsa untuk mengkafirkan umat beragama.

1. Di samping itu, keyakinan-keyakinan terhadap agama, serta berbagai kontroversi sekitar ketuhanan Jesus dan kedatangannya kembali ke dunia; menjadi suatu bahan kajian kaum zionis, yang melahirkan berbagai pemikiran pencerahan berupa mistik atau bid'ah yang bertentangan dengan konvesi di lingkungan Gereja.

2. Gerakan zionisme berkaitan dengan sejarah kaum Yahudi itu sendiri. Suatu bangsa yang sangat unik, yang bertebaran ke berbagai sudut dunia yang dihubungkannya dengan simbol angka "13" yang bila dijumlahkan menjadi 4 (1+3), yang menunjukkan cita-cita mewujudkan kesatuan dunia serta panggilan seluruh bangsa Yahudi yang tersebar (diaspora) di empat penjuru angin: utara, timur, selatan, dan barat.

Sebagaimana kita ketahui, sejak pembuangan di Babel, 3 kaum Yahudi mulai bertebaran (diaspora; terserak) ke seluruh pelosok dunia. Oleh kerana waktu yang cukup lama, hal ini menyebabkan mereka tidak lagi menjadikan bahasa Ibrani sebagai bahasa sehari-hari, melainkan mereka menggunakan bahasa Yunani (Koine). Juga oleh sebab, Injil Perjanjian Lama diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani sekitar 200 SM. Dan pertama kali terbit di Mesir dengan nama Septuaginta 4 dan menurut hikayat alasan memberi nama Septuaginta disebabkan disusun oleh tujuh puluh ahli bahasa yang mengarangnya -- Berkhof dan Enklaar 1996.

Betapa pun penyebaran mereka ke berbagai kelompok. Ikatan pensejarahan, emosi, dan khususnya keyakinan akan kitab sucinya serta kebanggaan pada jati dirinya sebagai bangsa pilihan tuhan (the choosen people) telah membentuk bangsa tersebut untuk selalu menjadi perbicaraan di atas panggung sejarah peradaban manusia. Penderitaan dan kekecewaan bersatu padu dalam cinta dan harapan, sehingga melahirkan satu bangsa yang unik. Falsafah hidupnya selalu melambangkan jiwanya yang penuh dengan tentangan. Pandangan hidupnya yang bertumpu pada kekuatan, kebijaksanaan, kemanusiaan, dan cinta --dengan karakternya yang cerdik dan licik-- menyebabkan lahirnya tokoh-tokoh dunia di segala bidang. Sederetan nama, seperti Karl Marx (tokoh komunis), Friedrich Wilhelm Nietzsche (seorang filosof kontroversial), Albert Einstein (teori relativitist), Steven Spielberg (sineas Amerika), Aleister Crowley (pengamal satanist), Anton Szandor La Vey (pengamal satanist) dan sebagainya.

Begitu rapinya organisasi ini, baik dalam bentuk mahupun kecerdasannya yang tinggi dalam mengkaji gerak kehidupan manusia. Menyebabkan seluruh jaringan serta aspirasinya secara sangat halus telah membentuk warna dunia global, seperti yang kita rasakan saat ini. Seorang musuh Yahudi yang paling membencinya sekalipun tanpa terasa akan mendukung "warna" budaya Yahudi. Kejayaannya membangunkan kerajaan teknologi informasi, industri, dan kewangan, menyebabkan mereka mudah untuk mengawal gerak dan denyut perkembangan suatu bangsa dan pemerintahannya.

Untuk mewujudkan cita-cita mereka tersebut, berbagai bidang strategik harus dikuasainya dan tidak memberikan peluang kepada selain Yahudi (goyim). Mereka menguasai dunia informasi kerana diperlukan satu global image yang positif untuk kejayaan kegiatannya dalam jangka panjang. Mereka menguasai seluruh lembaga kewangan dunia, kerana dengan menguasai perekonomian global, roda kehidupan suatu bangsa lebih mudah mereka kawal, dan sekaligus membuka jalan menuju cita-citanya kembali ke tanah yang dijanjikan (zion).

Tidak hanya di bidang materi-teknologi informasi dan lembaga kewangan -- juga di bidang filsafat dan agama pun mereka sangat gigih untuk melakukan reformasi pemikiran. Walaupun pada akhir perkembangan reformasinya --lebih mengarah kepada agama palsu (pseudo-religion) dalam bentuk aliran kebatinan, mistik (occultism), tahyul (supertition) -- dengan cerdik mereka pun mencuba menentang dominasi kekuasaan Gereja Katolik Roma, dan lahirlah saksi Jehovah (Jehovah witnesses) yang cenderung mengubah seluruh penafsiran baru terhadap Bibel, terutama Perjanjian Lama (old testament). Secara  keseluruhannya mereka menolak Jesus sebagai Kristian. Bahkan, debat yang panjang antara Jehovah, Adventis, Protestan, Katolik, dan Pantekosta, sekitar teologi Kristian dan Jesus terus berterusan hingga saat ini.

Iluminasi yang diertikan sebagai "penerangan" (enlightenment) serta gerakan organisasi freemason 5 telah dianggap kelompok bid'ah, berkaitan dengan cara mereka menafsirkan Kristian dan penolakan terhadap Jesus sebagai Mesiah; serta penafsiran radikal dan susunan cara ritual yang telah dianggap terlepas dari akarnya.

Para anggota freemason secara definitif (pasti) menolak sama sekali kekuasaan Katolik Roma yang mereka anggap sebuah kukubesi yang harus dimusnahkan. Mereka mengatakan, :

"Apabila didefinisikan, rejim gereja adalah kukubesi bagi freemason, sebab jika mereka (rejim gereja) hendak membuat peundangan atau peraturan tidak perlu dengan keizinan pemerintah. Kerana alasan inilah, freemason selalu berlawanan dengan Gereja Katolik Roma, sejak mendakwa bahawa kekuasaan Tuhanlah yang mengatur sesuatu yang ghaib."

(By definition, a church regime is tyrannical for the freemason if it seeks to make dogmas or to rule without consent of the governed. For this reason, freemason have always detested the Roman Catholic church, since they claims power from heaven to teach supernatural doctrines).

27 Januari 2010

PENGANTAR PENULIS


Bismillahirrahmanirrahim
Asalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillahi ladzii arsala rasulahu bil-hudaa wadiinil haqqi liyuzhhirahu 'alad-diini kullihi walau karihal-musyrikun. Allahumma shalli 'ala Nabiyi wa Sayyidul-Mursaliin Muhammad saw. wa 'ala alihi wa shahbihi ajma'in. Amma ba'du.

Alhamdulillah, penulis dapat mempersembahkan sebuah buku yang berjudul Dajjal dan Simbol Syaitan, sehingga umat atau pembaca dapat melakukan tela'ah dan merenungkannya secara lebih mendalam mengenai bahaya sepak terajang Dajjal dan fahamannya. Sebagaimana pembahasan tentang iman yang kita berikan makna sebagai sokongan yang penuh (kaffah) kepada Allah dan Rasul-Nya sambil menafikan seluruh ajaran syaitan yang menjadi musuh kita. Sebagaimana Firman Allah SWT :


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah kamu ke dalam agama Islam (dengan mematuhi) segala hukum-hukumnya dan janganlah kamu menurut jejak langkah Syaitan; sesungguhnya Syaitan itu musuh bagi kamu yang terang nyata." (al-Baqarah: 208)

Maka kita menafsirkan syaitan sebagai sebuah ideologi Dajjal yang akan membongkar dan memalingkan wajah batin sokongan kita kepada Allah dan Rasul-Nya tersebut. Dengan kata lain, ada satu gerakan yang sangat besar saat ini yang saya sebut dengan istilah "gerakan kafirisasi". Bila berapa dekad yang lalu kita mengenal istilah zionisme maka saat ini sejalan dengan globalisasi, kita berhadapan dengan ideologi kafirisasi yang disebut dengan neo-zionisme sebuah ideologi yang ingin menciptakan susunan dunia global yang sekular dan terlepas sama sekali dari ajaran agama yang mereka anggap sebagai kepalsuan, racun, dan dogmatis-fundamentalis.

Di mana-mana mereka akan membuat kekacauan, keresahan, dan rasa bimbang di hati umat beragama melalui gerakan yang saya istilahkan dengan "gerakan 7 F", iaitu menghancurkan kekuatan finansial (Financial) umat Islam, merosakkan pola makan (food), menciptakan api pergaduhan atau perpecahan di kalangan umat beragama mahupun di dalam tubuh umat Islam (friction), menyebarkan cara berfikiran bebas (freethought/free thinking), menebarkan ideologi yang membebaskan manusia dari tata cara pemikiran agamis (freedom of religion), menguasai filem, TV, dan media massa (film), menumbuhkan dan menggoda masyarakat agar berbudaya dan bersikap mengikuti millah (way of life) mereka (fashion/life style), membuat beberapa aliran mistik untuk menghancurkan agama (faith, sect, occultism, dll.), menumbuhkan rasa kecewa (frustrasion), dan lain-lain.

Gerakan konspirasi mereka telah membuat carut-marut dan terhancurnya wajah kaum beragama, utamanya umat Islam. Mereka menuduh umat Islam sebagai fundamentalis, ekstremis, dan kukubesi. Bahkan, Huntington dengan beraninya mengatakan bahawa musuh Barat setelah Russia hancur adalah Islam. Lantas, informasi apalagi yang mampu mengejutkan dan menyedarkan umat Islam bahawa dirinya sedang dijadikan sasaran tembakan kaum Dajjal?

Bukankah setiap saat kita berdoa, "Allahumma inni a'udzubika min fitnatil Masihid Dajjal," (Ya Allah aku berlindung kepadamu dari fitnah Masihud-Dajjal). Tetapi, sesungguhnya kosongnya jiwa kerana kita mengucapkan doa itu tanpa mengetahui apa maknanya. Dalam pembahasan ini telah dijelaskan bahawa al-Masih adalah orang yang diberkati, yang dibelai ubun-ubunnya, yang dibasuh kepalanya atau ditafsir sebagai bentuk "kesucian", sedangkan Dajjal diertikan sebagai penipu, penjahat, atau gerakan kafirisasi. Sehingga al-Masih ad-Dajjal diertikan sebagai gerakan para penipu yang berpura-pura membela kesucian. Gerakan anti-agama yang berwajah lembut.

Benarlah apa yang difirmankan Allah SWT:

۞ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿٨٢﴾

"Dan, apabila perkataan telah jatuh atas mereka, Kami keluarkan Dabbah (sejenis binatang melata) dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat Kami." (an-Naml: 82)

Dabbah atau binatang melata tersebut tidak lain adalah ideologi kafirisasi atau gerakan konspirasi yang selama ini terselubung (under-ground 'bawah tanah') akan muncul dengan terang-terangan menantang umat Islam agar mengikuti millah atau tata cara budaya mereka, sebagaimana Firman Allah SWT :


وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٢٠﴾

"Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak sekali-kali akan bersetuju atau suka kepadamu (wahai Muhammad) sehingga engkau menurut agama mereka (yang telah terpesong itu). Katakanlah (kepada mereka): Sesungguhnya petunjuk Allah (agama Islam itulah petunjuk yang benar dan demi sesungguhnya jika engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka sesudah datangnya (wahyu yang memberi) pengetahuan kepadamu (tentang kebenaran), maka tiadalah engkau akan peroleh dari Allah (sesuatupun) yang dapat mengawal dan memberi pertolongan kepadamu." (al-Baqarah : 120)

Dalam situasi seperti ini, kunci untuk menghambat gerakan mereka adalah kesatuan ummah, satu komando, satu gerakan, dan satu visi, iaitu menanamkan satu semangat atau ruh perjuangan di dada setiap peribadi muslim untuk memenangkan Islam sebagaimana yang Allah SWT Firmankan dalam Ayat Ayat ini :

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾

"Dialah yang telah mengutus RasulNya (Muhammad) dengan membawa petunjuk dan agama yang benar (agama Islam), untuk dimenangkan dan ditinggikannya atas segala agama yang lain, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya." (at-Taubah :33)

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٢٨﴾
"(Allah yang menyatakan itu) Dialah yang telah mengutus RasulNya (Muhammad s.a.w) dengan membawa hidayat petunjuk dan agama yang benar (agama Islam), supaya Dia memenangkannya dan meninggikannya atas segala bawaan agama yang lain; dan cukuplah Allah menjadi Saksi (tentang kebenaran apa yang dibawa oleh RasulNya itu)." (al-Fath :28)


هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿٩﴾

"Dialah yang telah mengutus RasulNya (Muhammad s.a.w) dengan membawa hidayat petunjuk dan agama yang benar (agama Islam), supaya Dia memenangkannya dan meninggikannya atas segala agama yang lain, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya." (ash-Shaff:9).

Sudah tiba masanya semua pihak memikirkan tentangan yang semakin menggila dari kaum dajjalis ini dengan cara mempersatukan kekuatan seraya membuat garis yang tegas, mana kawan mana lawan. Sebagaimana firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۚ .... ﴿١١٨﴾

"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudaratan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahhanmu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi...." (Ali Imran : 118)

Mesti ditanamkan sejak lahirnya kepada putera-puteri (anak-anak) kita, bahkan mesti dijadikan satu semangat kultural bahawa yang dimaksudkan dengan seorang muslim adalah "seorang yang berpihak kepada Allah dan Rasul-Nya, dan memunyai misi untuk memenangkan agama Islam semata-mata" yang telah tersebut dalam tiga Ayat di atas tadi (at Taubah: 33; al-Fath: 28; ash-Shaff: 9). Dengan definisi ini, jelaslah bahawa siapa pun yang bergabung dengan kelompok atau harakah yang tidak melandaskan dirinya untuk 'izzul Islam wal-muslimin (kejayaan Islam dan umatnya) adalah kehohongan yang nyata.

Mesti ditanamkan satu kesedaran bahawa memperjuangkan kejayaan Islam dan umatnya adalah sebahagian dari darah daging seorang muslim, merupakan sebahagian dari jati dirinya. Kerana, begitu seseorang mengaku sebagai muslim, dia adalah pejuang Allah, setiap apa yang ada di sekujur tubuhnya, bermula dari hujung rambut sampai hujung kakinya, dari relung jiwanya sampai bentuk wadah jasmaninya, dicelup, (di-sibghah) dengan semangat perjuangan. Jiwa muru'ah-nya hanya mempunyai satu moto perjuangan, "isy kariman au mut syahidan" yang ertinya menjadi muslim sejati atau mati sebagai syuhada, atau dalam bahasa Inggerisnya, be a good muslim or die as fighter.

Lihatlah sekitar kita. Hidup tidak lain adalah sebuah pertarungan. Manusia yang berjiwa rapuh akan segera tersingkir dari derap perjalanan peradaban ini. Hanya manusia yang tetap, yang jiwanya telah dicelup (sibghah) mahabbah lillah (kecintaan kepada Allah) yang dapat berdiri tegar mengaut debu-debu perjuangan. Hanya manusia yang hatinya dibalut iman, rohnya membara disaluti semangat jihad yang pantas menghadang segala tentangan musuh. Gantilah kelekaanmu dengan kecerdasan fikiranmu yang paling tajam. Buangkanlah anak-anak panah dan ganti dengan zikirmu yang paling meresap masuk ke dalam hati agar berwaspadalah jiwa menyemak gerak musuh sekecil apa pun langkah mereka.

Sebagaimana kerinduanku kepadamu semua bahawa ilmu yang kita perolehi ini bukanlah sebagai syarat untuk memenuhi perpustakaan, melainkan sebagai penyalut ruhul jihad, melebar luaskan iman dengan cinta, mengubah dunia dengan prestasi, menjadikan hidup penuh erti. Apalah ertinya ilmu tanpa amal, bagaikan gelas tanpa isi. Sebaliknya, apalah ertinya mempunyai gelas, bila diisi dengan racun.

Hadapkan wajah batinmu untuk menghalang segala kedurjanaan. Walau fitnah mendera, sejuta bibir mencemuh, dan segudang fitnah mendera-dera, janganlah surut dan berundur kebelakang. Kerana peribadi para mujahid dakwah bukan meminta pujian dan tepukan tangan manusia, tidak juga untuk mencari imbuhan duniawi, melainkan menggapai cinta Ilahi Rabbi.

Engkau sungguh mengetahui, betapa siksa, cerca, dan penjara telah membelenggu diriku. Hidup terperusuk dalam kemiskinan dan diterpa oleh segala fitnah kerana mengambil risiko untuk berdakwah.

Tetapi, bagi kita tidak ada kata "berhenti". Tempat perhentian seorang mujahid, hanyalah kematian yang menjadi pintu awal kebahagiaan abadi.

Laungkan sonata perjuangan yang akan melebar luaskan kasih penyubur hidup alam semesta. Abaikan segala fitnah dan cemuhan kaum durjana, selagi dadamu sarat dengan cinta, katakan kepada mereka:


"Wahai dunia, robek dan robeklah dadaku
Lumat dan sirnakan jasadku
Tetapi engkau tak akan pernah
Memperoleh imanku

Tebarkanlah sejuta duri fitnah
Yang menguak hati penuh nanah
Tak akan aku menjadi gelisah
Kerana cintaku telah tumpah
Menggapai Marhamah

Isy kariman au mut syahidan!"


Lihatlah di hadapanmu, betapa jelasnya kemunafikan manusia. Nuraninya telah kering dari siraman air surgawi. Jiwanya telah tergadai kepada dunia. Bahkan, dengan gagah berani mereka mencampakkan rasa malu, membutakan mata hatinya seraya menjual martabat dan harga dirinya demi dunia. Dia tenggelam dalam debu dunia yang menderu dan mendera. Mereka mengaku muslim, tetapi jauh dari sikap dan perilaku yang Islami. Mereka mengaku muslim, tetapi berbudaya dan berpolitik di atas curahan dan semangat yang tidak dinaungi bayangan Al-Qur'an sama sekali. Bahkan, mereka melakukan "akrobatik intelektual" untuk mencari alasan-alasan yang tidak disedarinya justeru sedang memperkuat susunan masyarakat jahiliah. Kuat secara intelektual, tetapi buruk dan reput secara moral!

Tetapi, bagimu wahai para mujahid dakwah, tidak ada kamus untuk menjadi hamba dunia. Dengan iman dan amal prestasimu, ubahlah dunia agar merangkak menjadi hamba di hujung telapak kakimu. Jangan engkau bunuh hati nuranimu hanya kerana ingin mendapatkan kedudukan dunia.

Bila sahaja semangat itu tertusuk di hati kita semua, nescaya cita-cita membangun ittihadul ummah (persatuan umat) sebagai salah satu cara untuk mengahadapi kaum dajjalis bukanlah sebuah impian. Dia pasti datang walau perlahan dan merangkak sekalipun.

Akhirnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Penerbit Gema Insani Press, Bapak Sirodjul Munir, Ibu Khadijah, AF Ustaz Yop Halim, dan banyak lagi sahabat yang tidak sempat saya tuliskan yang telah membantu terbitnya coretan dakwah ini. Demikian pula ucapan terima kasih kepada seluruh kakitangan Labmend yang telah memberikan banyak inspirasi kepada saya.


Wassalamu'alaikum wr. wb.

Jakarta, 17 Oktober 1998

Toto Tasmara

25 Januari 2010

Kuliah Baharu Dengan Tajuk Dan Kitab Yang Baharu ....


Untuk kali ini dan seterusnya, ana ingin menyambung kuliah kepada kitab yang baru yang berjudul : DAJJAL & SIMBOL SYAITAN, yang mana pengarangnya bernama Drs. H. Toto Tasmara. Manakala penyuntingnya : Dharmadi, A.Md.

PENGANTAR PENERBIT

Alhamdulillah, kami dapat menerbitkan buku yang mengungkap. "konspirasi global" kaum zionis dan Dajjal dalam program jahat pengkafiran mereka terhadap umat Islam dan umat beragama umumnya, yang bertajuk Dajjal dan Simbol Syaitan ke hadapan umat

Rasulullah Muhammad SAW bersabda bahawa sepuluh tanda-tanda datangnya hari kiamat adalah munculnya asap tebal, Dajjal, binatang melata yang besar (dabbatan minal-ardhi), terbitnya matahari dari arah barat, turunnya Nabi Isa ibnu Maryam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, terjadinya tiga gerhana bulan di ufuk timur, ufuk barat, dan di Jazirah Arab, dan munculnya api dari arah Yaman yang menggiring manusia ke arah Mahsyar (Padang Mahsyar) . (HR Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)

Dalam buku ini dibahas secara terperinci bahwa penafsiran tentang "binatang melata besar yang keluar dari dalam bumi" -- seperti disebutkan dalam Al-Qur'an surat an-Naml ayat 82-- adalah gerakan bawah tanah yang disebut zionisme, iaitu suatu gerakan kerjasama rahsia yang disusun dengan rapi dan profesional, yang dijana, dibiayai, dan digerakkan secara rapi dan licik oleh Dajjal dan syaitan. Sasaran mereka khususnya adalah menjauhkan umat Islam dari nilai syariat Islam, sehingga umat Islam menjadi kafir, juga umat agama lainnya pada umumnya. Dengan gerakan zionismenya, Dajjal menyusupi susunan nilai-nilai kehidupan normal umat beragama -- yang menyeluruh -- kemudian diganti dengan "baju" globalisasi keterbukaan, demokrasi, HAM, dan sebagainya.

Buku ini sangat penting bagi umat Islam untuk mengetahui dan menelaah sepak terajang dan bahaya kefahaman Dajjal melalui gerakan zionismenya. Sebuah buku "pembongkaran" konspirasi global program Dajjal beserta syaitan dalam projek pengkafiran globalnya.

Begitupun dalam kaitannya dengan sepak terajang bahaya Dajjal, Rasulullah SAW. telah menegaskan susuk tubuhnya dalam sabda beliau,

"... Dajjal adalah (bagai) seorang pemuda yang ikal rambutnya dengan mata bercahaya, seolah-olah aku menyerupakannya dengan seorang hamba, iaitu Abdul Uzza bin Qathan. Siapa saja diantara kamu yang menjumpainya, maka bacalah pembukaan surat al-Kahfi, kerana hal itu menolongmu dari fitnahnya. Dajal akan keluar (muncul) di jalan antara Syam (Palestin) dan Iraq dengan membuat kerosakan di sana-sini.... " (HR Muslim, Kitab al-Fitan)

Semoga kaum muslimin semakin teguh dan istiqamah dalam melaksanakan dan menegakkan risalah dinul-haq Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW guna mewujudkan persatuan umat (ittihadul-ummah) dari pengaruh konspirasi global kafir zionis Dajal.

Wallahu a'amu bish shawab.
Billahit-taufiq wal hidayah.
Jakarta, Safar 1420 H / Jun 1999M

Al Quran

Panduan dan Petunjuk Utama Bagi Orang-Orang Yang Beriman

Mengenai Saya

Foto saya
Ipoh, Perak, Malaysia
aku, insan kerdil yang selalu berdosa. namun aku sentiasa mengharapkan keampunan dan keredhaan Allah .... Saya berketurunan Jawa tapi bukan PTI yaaa... saya lahir dan dibesarkan di Malaysia ....