Audio Al Quran Beserta Terjemahan

Listen to Quran

17 Jun 2010

Anti-Kristian Adalah Pendokong Dajjal !!!!

Sambungan dari tajukBab I : B. Jahbulon (Jah-bul-on)

David Cherubim seorang pendita dari ordo anti-Kristian mengatakan:
"Lucifer akan menyeru umat manusia yang akan menjadikan umat manusia di muka bumi menyembah binatang yang mempunyai lambang '666' dan menggoncangkan agama Kristian, serta agama lainnya untuk menuju millennium baru yang bebas dari ajaran Kristian yang palsu."

(Who shall cause the people of the earth to worship the Beast 666, to forsake religion of Christianity and to spiritually initiate the new millennium "kingdom" of the anti-Christ.)

Ordo anti-Kristian akan membimbing umat manusia menuju kebahagiaan sejati. Jiwa yang melangit melintasi bintang-bintang, dimana mereka akan menemukan cinta, hidup, dan kemerdekaan sejati. Mereka bercita cita untuk melakukan gerakan reformasi total yang menyeluruh. Menghancurkan sistem gereja dan agama-agama di muka bumi, sebagaimana seruan para pemimpin mereka:

"Datanglah kepadaku, wahai semua. Aku adalah anti-Kristian, kita akan melintasi istana bintang-bintang yang semuanya bercahaya dan raihlah kehidupan dan kebebasan."

(Come into me, all of you, children of the sun. I'm an anti-Christ, shall uplift to the palace of the stars, where all is light, life and liberty).

Para pelopor ordo harus dipimpin oleh seorang Yahudi. Walaupun tidak semua Yahudi adalah pengikut Iluminati, tetapi para pemimpin Iluminati atau freemason pastilah seorang Yahudi.

Fanatisme keyahudian mereka tidak boleh diubah. Betapa pun mereka menjadi warga negara di suatu negara, tetap sahaja mereka merasa bangga akan dirinya sebagai "manusia pilihan Tuhan" (the choosen god). Sebagaimana dikatakan seorang tokoh Yahudi, Rabbi Stephen S. Wise, yang juga pemimpin Iluminati di Amerika berkata:

"Saya seorang Yahudi. Saya bukan warga negara Amerika, tetapi warga negara Dunia. Saya menjadi orang Amerika selama 63 tahun, tetapi menjadi seorang Yahudi selama 4000 tahun."

(I am a Jew. I am not an American citizen. I am a citizen of the world. I have been an American for 63 years but I have been a Jew for 4.000 years).

Anggota atau para pemeluk Ordo Antichrist Illuminati (OAI) adalah anak anak "dewa matahari" yang mesti berdikari dan mempunyai iman serta keinginan yang kuat akan terwujudnya "dunia baru" di mana dalam era tersebut seluruh umat manusia hidup bagaikan di syurga dalam satu semangat anti-Kristian, iaitu terbentuknya: kesatuan bangsa-bangsa dan satu agama sebagaimana ideologi ini turut dibawa di Malaysia, 1Malaysia. Juga terbentuknya kegigihan untuk melawan seluruh kekuatan agama. Untuk itu, jaringan anggota freemason dan Iluminati sebagai komando puncaknya wajib menguasai Persatuan Bangsa-bangsa (PBB; United Nations) agar dapat mengendalikan seluruh negara yang ada di muka bumi.

Kebanggaan seorang Yahudi mesti konsisten ditanamkan dan diindoktrinasikan bahawa mereka adalah "ruas keunggulan" yang telah dipilih Tuhan. Ucapan Moses Hess (1812-1875) salah seorang tokoh sentral zionis moden berkata:

"Yahudi adalah lebih dari sekadar pengikut suatu agama, tetapi mereka ini adalah satu ruas, satu bangsa yang penuh dengan ikatan persaudaraan."

Tamat dalam tajuk : Bab I : B. Jahbulon (Jah-bul-on). Akan bersambung dalam tajuk yang baru ....

06 Jun 2010

Illuminati, Yahudi dan Dajjal !!!!

1. Lingkaran bererti tanda kesatuan alam semesta (universum, sphere, dunia, planetarium).
2. Piramid berertinya tanda kekuasaan dewa Osiris: Ra dan Isis (lambang perkuburan Fir'aun yang monumental. Fir'aun mengaku sebagai Tuhan).
3. Heksagram artinya hexa 'enam', gramma 'tulisan atau gambar' yang merupakan dua piramid terbalik adalah lambang Kerajaan Sulaiman dan bintang Daud (Star Of David) yang juga simbol pemerintahan "dunia baru" yang masing-masing sudut mempunyai muatan falsafah: pengetahuan (scire), keberanian (audere), keinginan (velle), kerahsiaan (tacere), kekinian (nouvere, seculare), dan kebebasan (libre).
4. Angka 33 berertinya menunjukkan tingkatan atau degree, sistem kepangkatan atau kasta bagi para anggota freemason pilihan.
5. Angka 13 berertinya angka kekuasaan "syaitan kegelapan" (prince of darkness).
6. Angka 666 berertinya angka yang memperjelaskan tentang universal hexagram, dewa atau Tuhan.
7. Matahari berertinya makrokosmos yang merupakan lambang ke-satuan universal yang suci --the holly union-- atau the Beast 666.

Untuk melumpuhkan agama Kristian, para pengikut Iluminati secara terang terangan mengajarkan doktrinnya melalui penyembahan kepada syaitan. Juga membuat penafsiran radikal yang menterbalikkan keyakinan konvesional yang selama ini dianuti oleh umat Kristian. Inti ajaran mereka berpusat kepada keyakinan bahawa justeru syaitanlah yang malaikat yang membawa misi untuk membebaskan manusia dari dogma dan tirani atau kekejaman gereja. Dengan sangat bangga, mereka mengakuinya sebagai pengikut anti-Kristian (Armageddon atau Dajjal) dengan menamakan diri sebagai Ordo Antichrist Iluminati (OAI).

Mengapa mereka mengaku sebagai anti-Kristian? Hal itu kerana mereka menganggap bahawa para pengikut Kristian konservatif --sebagaimana yang dikenal diketika ini-- serta Kerajaan Roma Katolik telah menyesatkan umat manusia dengan menganggap Jesus (Isa) sebagai Tuhan. Mereka anti-Kristian dalam pengertian tidak mempercayai "Trinity" mahupun Jesus sebagai "roh suci". Illuminati berpendapatdan meyakinkan bahawa, Kristian yang sebenarnya adalah Jehovah atau Yahweh yang akan segera turun dengan nama Lucifer untuk menyelamatkan umat manusia dan menjadikan satu bumi (uno universum).

Dibentuknya ordo tersebut dimaksudkan pula sebagai alat propaganda anti-Kristian dan memperkenalkan Lucifer sang pembawa cahaya, bintang pagi, dan kesempurnaan, penuh dengan kebijaksanaan, sempurna dalam kecantikannya dan membimbing manusia menuju kesempurnaan sejati bagaikan awal penciptaannya di syurga.

Umat manusia mesti diluruskan kembali keyakinannya. Mereka mesti dibebaskan dari "penjara" dogma yang menganggap Jesus sebagai Tuhan. Umat manusia mesti mengenali kembali syaitan sebagai malaikat sejati --penguasa bumi (the son of Baphomet; the child of Beast 666). Umat manusia harus mengenal kembali setan sebagai malaikat sejati --kekuatan langit, penguasa bumi (the son of Baphomet; the child of Beast 666). Umat manusia harus dihantarkan menuju millennium baru, sebuah peradaban yang hanya satu ordo di bawah kekuatan Iluminati.

Ini semua adalah doktrin dan dakyah Illuminati dan yahudi yang berproksikan kepada Dajjal untuk menyesatkan manusia supaya terus percaya kepada mereka.

Bersambung ....

Al Quran

Panduan dan Petunjuk Utama Bagi Orang-Orang Yang Beriman

Mengenai Saya

Foto saya
Ipoh, Perak, Malaysia
aku, insan kerdil yang selalu berdosa. namun aku sentiasa mengharapkan keampunan dan keredhaan Allah .... Saya berketurunan Jawa tapi bukan PTI yaaa... saya lahir dan dibesarkan di Malaysia ....