Audio Al Quran Beserta Terjemahan

Listen to Quran

29 Ogos 2010

Bab 1 : D. Satu Dunia Baru (New World Order)

Gerakan Iluminati yang dipelopori Adam Weishaupt terus berkembang. Sebagai organisasi rahsia pada sejerah permulaannya, mereka tidak memerlukan satu organisasi yang dikenali oleh orang ramai, melalui gerakan terbuka atau iklan. Cita-cita untuk mewujudkan "dunia baru" yang bebas dari segala dogma dan sistem pemerintahan zalim yang berkonsepkan anti- agama. Gerakan ini mirip dengan "pengganti agama" dan organisasinya hanya sekadar alat belaka. Organisasi boleh hancur, tetapi tidak untuk sebuah cita-cita.

Buku karangan Adam Weishaupt yang berjudul Novus Ordo Seclorum14 atau 'Menuju Dunia Baru' telah memberi aspirasi yang sangat mendalam di kalangan Iluminati. Tema universalisme, unitarianisme, kemanusiaan membawa misi antiagama, terutama Kristian (anti-Christ). Mereka menguasai apa saja, selama itu mendukung cita-citanya. Upacara yang bersifat kebatinan merupakan bahagian dari warna Iluminati dan freemasonry. Upacara yang berbau mistik, seperti penyembahan syaitan dapat dilihat dari ritual freemason atau para penyembah syaitan yang dikoordinasikan oleh sebuah lembaga yang disebut dengan "Lembaga Penyembah Syaitan" (The Council of Satanic Worship) dengan cabang-cabang menyebar di berbagai kota metropolitan peradaban dunia Barat. Mereka ingin menunjukkan keunggulan "kebatinan" dunia Barat yang mempertajam pengetahuan astrologi atau ilmu perbintangan yang sudah mereka anggap sebagai bahagian dari budaya Judaism (kefahaman Yahudi) sejak dahulu kala.

27 Ogos 2010

Penipuan Syaitan

Sambungan dari tajukBab 1 : C. Penafsiran Baru tentang Syaitan

Akan tetapi, Bible sendiri penuh dengan cerita yang terbuka untuk berbagai penafsiran tentang tajuk ini, sebagaimana beberapa contoh sebagai berikut.

1. Lukas 10: 17-18
"Kemudian ketujuh puluh murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga syaitan-syaitan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Jesus kepada mereka, 'Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit'…"

2. Wahyu 12: 3-4
"Maka nampaklah suatu tanda yang lain di langit; dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala tujuh dan bertanduk sepuluh, dan di atas kepalanya ada tujuh mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi."

3. Yesaya 23: 8
"Siapakah yang memutuskan ini atas Tirus, kota yang pernah menghadiahkan mahkota yang saudagar-saudagarnya pembesar dan pedagang-pedagangnya orang-orang mulia di bumi?"

4. Ayub 1: 6; 2: 1
"Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan diantara mereka datanglah juga syaitan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, 'Dari mana saja engkau?' Lalu syaitan menjawab, 'Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi'..."

Syaitan adalah "roh" yang diiringi anak buahnya diturunkan ke bumi untuk menyempurnakan misi menyelamatkan manusia (the fallen angel and the savior) mempunyai misi yang mulia, iaitu mengangkat manusia untuk hidup di bumi dengan sejahtera.

Cara kerja setan seperti digambarkannya bagaikan seorang "pedagang" dengan merujuk kepada Yehezkiel 28:16.13. "Pedagang" yang merupakan terjemahan dari rekulla (bahasa Yahudi) dari kata dasarnya yang membawa maksud: 'tukang umpat, fitnah', memberikan kesan bahawa syaitan pada dasarnya adalah "roh kebenaran" yang cara-caranya bersifat bebas, penuh persaingan, dan berorientasi pada keuntungan. Mereka menganggap bahawa selama ini umat Kristian telah salah tafsir terhadap misi syaitan yang mulia. Mereka hanya melihat sisi gelap dari syaitan  sebagai "tuhan kegelapan", padahal misi akhir dari syaitan adalah menjadikan manusia untuk dapat menikmati kehidupan syurgawi sebagaimana awal penciptaannya.

Syaitan merupakan simbol dari "roh" (devil, spirit, dan demon) yang akan menyucikan manusia dan akan mendirikan satu dunia baru: menjadi penguasa dan hakim di muka bumi -- sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini; sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan ke luar (Yohanes 12: 31).

Syaitan memiliki sifat suci, sebagaimana malaikat pula memikul amanah untuk mewujudkan kerajaan di bumi dan menunjukkan kemegahannya. Dan iblis membawa-Nya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepada-Nya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya (Matius 4: 8).

Mereka yang memberikan persembahan dan penyembahan kepada syaitan (satanic worship) akan mendapatkan pencerahan dan berhak untuk memperoleh kemenangan kerajaan serta turut mewujudkan dunia baru. Untuk itu, kaum Iluminati meyakini bahawa Kristian yang sebenarnya adalah Yahweh atau Jehovah, yang kemudian menjadi agama kontroversial di kalangan Kristian, kerana ajarannya yang secara sangat halus menyelitkan misi anti-Kristian dan membawa manusia untuk menerima syaitan sebagai malaikat penolong.

Tamat sudah tajuk  Bab 1 : C. Penafsiran Baru tentang SyaitanSehingga berjumpa lagi pada tajuk New World Order pada masa yang akan datang, InsyaAllah ....

03 Ogos 2010

Bab 1 : C. Penafsiran Baru tentang Syaitan

Penafsiran baru tentang syaitan merupakan isi penting dalam ajaran Iluminati. Manusia yang sesat menganggap bahawa syaitan adalah malaikat yang jatuh dari surga dan sengaja "dibumikan", iaitu untuk menebus dosanya dengan cara menjadi penyelamat bagi umat manusia dari kepalsuan agama Kristian. Manusia yang sesat menganggap bahawa kesalahan yang berat bagi umat Kristian adalah menjadikan Jesus sebagai Tuhan dan gereja sebagai pusat dogma yang menjadi "penjara" kebebasan manusia.

Manusia yang sesat menganggap tuduhan kepada syaitan bahawa ia sebagai makhluk yang sesat dan berdosa adalah salah sama sekali. Justeru, syaitan adalah lambang dari keberanian, keterbukaan, dan rasa tanggung jawab. Sikapnya yang membangkang kepada Tuhan bukanlah sebuah kesalahan, melainkan tanggung jawab dan rasa cintanya terhadap manusia. Syaitan adalah satu malaikat yang berani mengambil risiko dalam rangka memberikan pelajaran demokrasi kepada manusia. Syaitan adalah "bapa demokrasi" dan "bapa kebebasan", yang memberikan semangat paling rasional dalam memperjuangkan demokrasi dan kebebasan. 
 
Sebagai kesimpulannya, syaitan menerima hukuman, sementara di lain pihak atau pihak yang sesat, ia menganggap dirinya sebagai malaikat yang turun (the fallen angel). Hukuman yang sekaligus sebagai misi suci adalah membela martabat manusia. Tentu sahaja, keadaan ini banyak diprotes dan menjadi bahan perdebatan diantara kaum Yahudi dan Kristian sebagai keupayaan untuk memporak-porandakan agama di muka bumi. Juga sekaligus menodai makna dasar demokrasi dan kebebasan itu sendiri.

Al Quran

Panduan dan Petunjuk Utama Bagi Orang-Orang Yang Beriman

Mengenai Saya

Foto saya
Ipoh, Perak, Malaysia
aku, insan kerdil yang selalu berdosa. namun aku sentiasa mengharapkan keampunan dan keredhaan Allah .... Saya berketurunan Jawa tapi bukan PTI yaaa... saya lahir dan dibesarkan di Malaysia ....