Audio Al Quran Beserta Terjemahan

Listen to Quran

31 Ogos 2009

Hadits Ke-2 - Iman, Islam dan Ehsan

Dari Umar radhiyallahu’anhu juga, beliau berkata: "Pada suatu hari ketika kami duduk bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Pada dirinya tidak nampak bekas dari perjalanan jauh dan tidak ada seorangpun diantara kami yang mengenalinya.

Kemudian ia duduk di hadapan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, lalu mempertemukan kedua lututnya ke lutut Nabi, dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya, kemudian berkata: ”Wahai Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang Islam.”

Kemudian Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam menjawab: ”Islam iaitu: hendaklah engkau bersaksi tiada sesembahan yang haq disembah kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Hendaklah engkau mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan mengerjakan haji ke rumah Allah jika engkau mampu mengerjakannya.”

Orang itu berkata: ”Engkau benar.” Kami menjadi hairan, kerana dia yang bertanya dan dia pula yang membenarkannya. Orang itu bertanya lagi: ”Lalu terangkanlah kepadaku tentang iman”.

(Rasulullah) menjawab: ”Hendaklah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para utusan-Nya, hari akhir, dan hendaklah engkau beriman kepada taqdir yang baik dan yang buruk.”

Orang tadi berkata: ”Engkau benar.” Lalu orang itu bertanya lagi: ”Lalu terangkanlah kepadaku tentang ihsan.” (Beliau) menjawab: “Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat-Nya. Namun jika engkau tidak dapat (beribadah seolah-olah) melihat-Nya, sesungguhnya Ia melihat engkau.”

Orang itu berkata lagi: ”Beritahukanlah kepadaku tentang hari kiamat.”

(Beliau) mejawab: “Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya.”

Orang itu selanjutnya berkata: ”Beritahukanlah kepadaku tanda-tandanya.”

(Beliau) menjawab: ”Apabila hamba melahirkan tuannya, dan engkau melihat orang-orang Badawi yang bertelanjang kaki, yang miskin lagi penggembala domba berlumba-lumba dalam mendirikan bangunan.”

Kemudian orang itu pergi, sedangkan aku tetap tinggal beberapa saat lamanya.

Lalu Nabi shallallahu ’alaihi wasallam bersabda: ”Wahai Umar, tahukah engkau siapa orang yang bertanya itu ?”. Aku menjawab: ”Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui.” Lalu beliau bersabda: ”Dia itu adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian.”

(HR. Muslim).

Kedudukan Hadits

Pengukuhan hadits ke-2 ini sangat penting sehingga sebahagian ulama menyebutnya sebagai “Induk sunnah”, kerana seluruh sunnah berpaksi kepada hadits ini.

Islam, Iman, dan Ehsan

Dinul atau AgamaIslam mencakupi tiga perkara, iaitu: Islam, Iman dan Ehsan. Islam membicarakan masalah zahir, iman membicarakan masalah batin, dan ehsan mencakupi keduanya.

Ehsan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari iman, dan iman memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari Islam. Tidaklah ke-Islam-an dianggap sah kecuali jika terdapat padanya iman, kerana konsekuensi dari syahadat mencakupi zahir dan batin. Demikian juga iman tidak sah dan tidak terima Allah kecuali ada Islam (dalam batas yang minimal), kerana iman adalah meliputi zahir dan batin.

Perhatian!

Para penuntut ilmu semestinya faham bahawa adakalanya bahagian dari sebuah istilah agama adalah istilah itu sendiri, seperti contoh di atas.

Iman Bertambah dan Berkurang

Ahlussunnah menetapkan kaedah bahawa jika istilah Islam dan Iman disebutkan secara bersamaan, maka masing-masing memiliki pengertian tersendiri, namun jika disebutkan salah satunya saja, maka mencakupi yang lainnya. Iman dikatakan dapat bertambah dan berkurang, namun tidaklah dikatakan bahawa Islam bertambah dan berkurang, padahal hakikat keduanya adalah sama. Hal ini disebabkan kerana adanya tujuan untuk membezakan antara Ahlussunnah dengan Murjiáh. Murjiáh mengakui bahwa Islam (amalan luaran) boleh bertambah dan berkurang, namun mereka tidak mengakui boleh bertambah dan berkurangnya iman (amalan batin). Sementara Ahlussunnah meyakini bahawa keduanya boleh bertambah dan berkurang.

Istilah Rukun Islam dan Rukun Iman

Istilah “Rukun” pada dasarnya merupakan hasil ijtihad para ulama untuk memudahkan memahami din atau agama. Rukun bererti bahagian sesuatu yang menjadi syarat terjadinya sesuatu tersebut, jika rukun tidak ada maka sesuatu tersebut tidak terjadi. Istilah rukun seperti ini boleh diterapkan untuk Rukun Iman, ertinya jika salah satu dari Rukun Iman tidak ada, maka iman pun tidak ada. Adapun pada Rukun Islam maka istilah rukun ini tidak berlaku secara mutlak, ertinya meskipun salah satu Rukun Islam tidak ada, masih memungkinkan Islam masih tetap ada.

Demikianlah semestinya kita memahami din atau agama ini dengan istilah-istilah yang dibuat oleh para ulama, namun istilah-istilah tersebut tidak boleh sebagai hakim kerana tetap harus merujuk kepada ketentuan din atau agama, sehingga jika ada ketidaksesuaian antara istilah buatan ulama dengan ketentuan din atau agama, ketentuan din atau agama lah yang dimenangkan.

Batasan Minimal Sahnya Keimanan

1. Iman kepada Allah.
Iman kepada Allah sah dan betul jika beriman kepada Rububiyyah-Nya, uluhiyyah-Nya, dan asma’ dan sifat-Nya.

2. Iman kepada Malaikat.
Iman kepada Malaikat sah dan betul jika beriman bahawa Allah menciptakan makhluk bernama malaikat sebagai hamba yang sentiasa taat dan diantara mereka ada yang diperintah untuk menghantar wahyu.

3. Iman kepada Kitab-kitab.
Iman kepada kitab-kitab sah dan betul jika beriman bahawa Allah telah menurunkan kitab yang merupakan kalam-Nya kepada sebagian hambanya yang berkedudukan sebagai rasul. Diantara kitab Allah adalah Al-Qurán.

4. Iman kepada Para Rasul.
Iman kepada para rasul sah dan betul jika beriman bahawa Allah mengutus kepada manusia sebahagian hambanya mereka mendapatkan wahyu untuk disampaikan kepada manusia, dan pengutusan rasul telah ditutup dengan diutusnya Muhammad shallallaahu álaihi wa sallam.

5. Iman kepada Hari Akhir.
Iman kepada Hari Akhir sah dan betul jika beriman bahawa Allah membuat sebuah masa sebagai tempat untuk menghisab manusia, mereka dibangkitkan dari kubur dan dikembalikan kepada-Nya untuk mendapatkan balasan kebaikan atas kebaikannya dan balasan keburukan atas keburukannya, yang baik (mukmin) masuk surga dan yang buruk (kafir) masuk neraka. Ini terjadi di hari akhir tersebut.

6. Iman kepada Taqdir.
Iman kepada taqdir sah dan betul jika beriman bahawa Allah telah Mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya kemudian Dia Menentukan dengan Kehendaknya semua yang akan terjadi setelah itu Allah Menciptakan segala sesuatu yang telah ditentukan sebelumnya.

Demikianlah syarat keimanan yang sah, sehingga dengan itu semua seorang berhak untuk dikatakan mukmin. Adapun selebihnya maka tingkat keimanan seseorang berbeza-beza sesuai dengan banyak dan sedikitnya kewajiban yang dia tunaikan terkait dengan hatinya, lidahnya, dan anggota badannya.

Taqdir Buruk
Buruknya taqdir ditinjau dari sisi makhluk. Adapun ditinjau dari Pencipta taqdir, maka semuanya baik.

Makna Ehsan
Sebuah amal dikatakan hasan cukup jika diniati ikhlas kerana Allah, adapun selebihnya adalah kesempurnaan ehsan. Kesempurnaan ehsan meliputi 2 keadaan:

1. Maqam Muraqabah yaitu sentiasa merasa diawasi dan diperhatikan oleh Allah dalam setiap aktivitinya, kedudukan yang lebih tinggi lagi.

2. Maqam Musyahadah yaitu sentiasa memperhatikan sifat-sifat Allah dan mengaitkan seluruh aktivitinya dengan sifat-sifat tersebut.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Al Quran

Panduan dan Petunjuk Utama Bagi Orang-Orang Yang Beriman

Mengenai Saya

Foto saya
Ipoh, Perak, Malaysia
aku, insan kerdil yang selalu berdosa. namun aku sentiasa mengharapkan keampunan dan keredhaan Allah .... Saya berketurunan Jawa tapi bukan PTI yaaa... saya lahir dan dibesarkan di Malaysia ....