Audio Al Quran Beserta Terjemahan

Listen to Quran

02 September 2009

Hadits Ke-3 - Rukun Islam

Dari Abu Abdirrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ‘anhuma, dia berkata “Aku pernah mendengar ashallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: ’Islam itu dibangun di atas lima perkara, yaitu: Bersaksi tiada sesembahan yang haq kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan berpuasa pada bulan Ramadhan.”

(HR.Bukhari dan Muslim)

Kedudukan Hadits

Hadits ini merupakan hadits yang agung kerana menyebutkan tonggak-tonggak Islam atau yang disebut dengan Rukun Islam. Berpangkal dari kelima rukun tersebut Islam dibina.

Macam-macam penggunaan istilah Islam

Istilah islam digunakan dalam dua bentuk, yaitu:

1. Islam ‘Am berarti berserah diri kepada Allah dengan cara bertauhid, tunduk kepada-Nya dalam bentuk ketaatan serta bersih dan benci dari syirik dan penganutnya. Islam dalam pengertian ini merupakan ke-Islam-an makhluk secara umum tak seorangpun keluar dari ketentuan ini baik suka atau-pun terpaksa. Islam seperti ini-lah Islam yang diajarkan oleh seluruh rasul.

2. Islam Khas bererti Islam yang dibawa oleh Muhammad shallallaahu álaihi wa sallam, yaitu: mencakupi Islam dengan makna ‘am yang sesuai dengan bimbingan Muhammad shallallaahu álaihi wa sallam. Jika istilah Islam datang secara mutlaq maka maksudnya adalah Islam khas.

Syahadatain (Dua Kalimah Syahadah)

Syahadah tidaklah sah sehingga terkumpul padanya tiga hal: keyakinan hati, ucapan lisan dan menyampaikan kepada orang lain. Dalam bahagian tertentu terkadang diperbolehkan untuk tidak menyampaikan kepada orang lain. Makna syahadah “la ilaha illa’llahu” adalah menafikan hak disembah pada selain Allah dan menetapkan hanya Allah-lah yang berhak untuk disembah. Yang terpentingnya wajib mentauhidkan Allah dalam ibadah, oleh kerana itu kalimah tau perkataan tersebut dinamakan sebagai kalimah atau perkataan tauhid.

Makna syahadah “Muhammad Rasulullah” adalah meyakini dan menyatakan bahawa Muhammad bin Abdillah adalah sebenar-benarnya utusan Allah yang mendapatkan wahyu berupa Kalamullah (Al Quran dan Hadis Qudsi) untuk disampaikan kepada manusia seluruhnya. Dan dia adalah penutup para Rasul. Yang terpentingnya dari syahadah ini iaitu membenarkan pemberitahuan atau percakapannya, mentaati perintahnya, menjauhi larangannya dan beribadah kepada Allah hanya dengan syar’iatnya .

Utusan Allah dari kalangan manusia mendapatkan wahyu melalui utusan Allah dari kalangan malaikat maka tidak-lah mereka langsung mendapatkan dari Allah kecuali pada sebahagian, sesuai dengan kehendak Allah.

Hukum meninggalkan rukun Islam.

Hukum meninggalkan Rukun Islam dapat diperinci sebagai berikut:

1. Meninggalkan syahadatain hukumnya kafir secara ijma’.

2. Meninggalkan sholat hukumnya kafir menurut jumhur dan kesepakatan ulama atau ijma’ sahabat.

3. Meninggalkan rukun yang lainnya hukumnya tidak kafir menurut jumhur ulama.

Meninggalkan disini dalam erti tidak mengerjakan dengan meyakini kebenarannya dan kewajibannya, adapun jika tidak meyakini kebenarannya dan kewajibannya maka hukumnya kafir walaupun mengerjakannnya.

Pembahagian Rukun Islam

Rukun Islam terbahagi menjadi empat kelompok yaitu:

1. Amal i’tiqodiyah iaitu syahadataian
2. Amal badaniyah iaitu solat dan puasa.
3. Amal maliyah iaitu Zakat.
4. Amal badaniyah dan maliyah yaitu haji.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Al Quran

Panduan dan Petunjuk Utama Bagi Orang-Orang Yang Beriman

Mengenai Saya

Foto saya
Ipoh, Perak, Malaysia
aku, insan kerdil yang selalu berdosa. namun aku sentiasa mengharapkan keampunan dan keredhaan Allah .... Saya berketurunan Jawa tapi bukan PTI yaaa... saya lahir dan dibesarkan di Malaysia ....