Audio Al Quran Beserta Terjemahan

Listen to Quran

04 September 2009

Hadits Ke-5 - Perbuatan dan Amalan Bid'ah Pastinya Akan Tertolak

Dari Ibu kepada kaum mu’minin, Ummu Abdillah ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, dia berkata: ”Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah bersabda: ”Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu (amalan) dalam urusan (agama) kami yang bukan dari kami, maka (amalan) itu tertolak.”

(HR. Bukhari dan Muslim).

Dan dalam riwayat Muslim: “Barangsiapa melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka itu tertolak.”

Kedudukan hadits

Hadits ini sangat agung kedudukannya kerana merupakan dasar penolakan terhadap seluruh bentuk bidáh yang bersalahan dengan syariát, baik bidáh dalam aqidah, ibadah, mahupun muámalah.

Bidáh

Bidáh memiliki 2 tinjauan secara lughah dan secara syarí. Bidáh secara lughah bererti segala sesuatu yang tidak ada contoh atau tidak ada yang mendahuluinya pada masanya. Adapun bidáh secara syarí adalah seperti yang didefinisikan oleh para ulama, iaitu yang memenuhi 3 kriteria sebagai berikut:

1. Dilakukan secara terus menerus.
2. Baru, dalam arti tidak ada contohnya.
3. Menyerupai syariát baik dari sisi sifatnya dan tujuannya.

Dari sudut sifat maksudnya seperti sifat-sifat syariát yaitu sudah tertentu waktu, tempat, jenis, jumlah, dan tata caranya. Dari sisi tujuannya maksudnya diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencari pahala. Bidáh termasuk jenis Dosa Besar, kerana merupakan amal kemaksiatan namun mengharapkan pahala.

Mashalihul Mursalah

Kalau seseorang tidak benar-benar memahami hakikat bidáh maka dia boleh terpengaruh dengan sesuatu yang disebut Mashalihul Mursalah. Secara ringkasnya, antara bidáh dan Mashalihul Mursalah ada kesamaan, namun hakikatnya berbeza. Adapun perbezaannya adalah sebagai berikut :

1. Mashalihul Mursalah terjadi pada perkara duniawi atau pada sarana (wasilah) demi penjagaan lima maqasid syariát iaitu agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal. Sementara bidáh terjadi pada ibadah atau ghayah.
2. Mashalihul Mursalah tidak ada tuntutan untuk dikerjakan pada masa Nabi shallallaahu álaihi wa sallam, adapun bidáh tuntutan untuk dikerjakannya sudah ada pada masa Nabi shallallaahu álaihi wa sallam.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Al Quran

Panduan dan Petunjuk Utama Bagi Orang-Orang Yang Beriman

Mengenai Saya

Foto saya
Ipoh, Perak, Malaysia
aku, insan kerdil yang selalu berdosa. namun aku sentiasa mengharapkan keampunan dan keredhaan Allah .... Saya berketurunan Jawa tapi bukan PTI yaaa... saya lahir dan dibesarkan di Malaysia ....